کد خبر: 7781 A

برای ایجاد تحول در ادارات، لازم است باور، اعتقاد و انگیزه در مدیران منابع انسانی ایجاد شده و از منابع و اختیارات کافی برای برقراری نظام عملکرد دقیق، بهره‌مند باشند.

اصفهان – ایلنا: استاندار اصفهان، ایجاد جو خودارزیابی و بهره گیری از تجربیات را نتیجه ارزیابی عملکرد ادارات دانست.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه شنبه در پانزدهمین جشواره شهید رجایی استان اصفهان، خاطرنشان کرد: تحول اداری یک راهبرد اساسی برای نظام اداری کشور به شمار می‌آید که رویکردی پویا و متحرک دارد.

وی با اشاره به هماهنگی تحول اداری با قانون خدمات کشوری، گفت: قانون خدمات کشوری شامل بخش‌هایی از جمله توسعه دولت الکترونیک، سازماندهی نیروی انسانی، تمرکززدایی، افزایش بهره وری، استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، سلامت اداری، توانمندسازی، آموزش، خدمت رسانی و تکریم ارباب رجوع است که تمام مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی باید خود را با این معیار‌ها بسنجند.

استاندار اصفهان اصفهان را در جایگاه استان بر‌تر در اجرای بسیاری از این ملاک‌ها دانست و اظهار داشت: دستاورد ارزیابی عملکرد اداره‌ها در این جشنواره، بیش از همه شناسایی نقاط ضعف و قوت، تهدید‌ها و فرصت‌ها در نظام اداری خواهد بود و امیدواریم از آن‌ها برای خدمت رسانی بهتر استفاده شود.

همچنین وی ارزیابی عملکرد ادارات را موجب شناسایی کارکنان برجسته و تقدیر از آن‌ها عنوان کرد و گفت: برای ایجاد تحول در ادارات، لازم است باور، اعتقاد و انگیزه در مدیران منابع انسانی ایجاد شده و از منابع و اختیارات کافی برای برقراری نظام عملکرد دقیق، بهره‌مند باشند.

پانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان با تقدیر از ۳۰۰ نفر از کارکنان و ۵۱ دستگاه برگزیده در سالن همایش مجموعه شهدای ارتش برگزار شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر