کد خبر: 57484 A

در اعتبار بخشی بیمارستان نقوی کاشان مطرح شد/

اعتبار بخشی بیمارستان نقوی به عنوان ششمین بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با حضور ارزیاب ارشد منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حمیده دهقانی انجام شد

ایلنا - کاشان: اعتبار بخشی بیمارستان نقوی به عنوان ششمین بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با حضور ارزیاب ارشد منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حمیده دهقانی انجام شد.

به گزارش خبرنگارایلنا در کاشان ارزیاب ارشد منتخب وزارت بهداشت در نشست ارزیابی بیمارستان نقوی با اشاره به جایگزینی سیستم اعتبار بخشی به جای سیستم ارزیابی سابق گفت: به دلیل نو بودن برنامه اعتبار بخشی، وجود کاستی هایی در این میان طبیعی است که انشاء ا... با تلاش دوستان در سال آینده مرتفع شده و ارتقاء یابد.

حمیده دهقانی افزود: براساس ارزیابی که امروز و برای اولین بار در قالب برنامه اعتبار بخشی در این بیمارستان انجام شد، عملکرد واحدهای مختلف مورد سنجش قرار گرفت..

وی، کاستی های عمده مرکز را مربوط به کمبود فضای فیزیکی، ساختمان فرسوده، کمبود منابع انسانی و مالی عنوان کرد.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه در نشست اعتباربخشی بیمارستان نقوی گفت: ارتقاء کیفیت خدمات و انتفاع گیرندگان خدمت که همان بیماران هستند، هدف اصلی برنامه اعتبار بخشی است.

 داود خیرخواه افزود: برنامه اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی به عنوان یکی از دقیق ترین برنامه های بهبود کیفیت، با هدف ارتقاء کمی و کیفی شاخصهای خدمات درمانی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: برنامه اعتباربخشی بسیار مطلوب، ایده آل و کامل طرح ریزی شده و جزء جزء خدمات واحدهای درمانی را سنجه گذاری کرده و راهی بسیار مطمئن برای سنجش عملکرد خدمات مراکز درمانی می باشد.

به گفته وی، این برنامه با تفکر و معیارهای جهانی سنجه گذاری شده است اما باید به صورت بومی و منطقه ای عمل و ارزیابی شود.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه گفت: در سنجش شاخص های برنامه اعتبار بخشی بیمارستانها، نقایصی هم وجود دارد که این نقایص دارای علل مختلف می باشد که باید با توجه به بضاعت کشور و هر منطقه آنها را ارزش گذاری کرد.

خیرخواه افزود: بیمارستان نقوی جزء 10 بیمارستان اولیه ایران بوده که در سال 1325 بهره برداری شده است و در آن زمان یکی از بهترین مراکز درمانی شهرستان و کشور محسوب می شده است.

وی تصریح کرد: در سال آینده با توجه به نظام جدید سطح بندی، بیمارستان نقوی به شکل جنرال دیده شده است و با توجه به اینکه در مرکز شهر هم هست امیدواریم بتوانیم با همکاری کادر درمانی و آموزشی دانشگاه، خدمات مطلوبی به بیماران بدهیم.

سرپرست بیمارستان نقوی کاشان در این نشست، با اشاره به فعالیت تیمی و گروهی در بحث اعتبار بخشی گفت: پرسنل سخت کوش این مرکز علیرغم وجود چالشهای فراروی با همدلی در جهت استانداردسازی کمی و کیفی خدمات تلاش بسیار کرده اند.

محمد حاجی جعفری، مشکلات مالی و کمبود منابع انسانی و فضای فیزیکی را از چالشهای اصلی این مرکز بیان کرد.

وی ضمن تقدیر از زحمات پرسنل بیمارستان گفت: واحدهای مختلف بیمارستان شامل مدیریت و رهبری، بهبود کیفیت، اورژانس، بخش جراحی، اتاق عمل، آزمایشگاه و بانک خون، رادیولوژی، تجهیزات پزشکی، مدارک پزشکی، امور مالی، امور اداری، بهداشت محیط و لنژری، بهداشت حرفه ای، تاسیسات، آتش نشانی، ساختمان، فناوری اطلاعات، تغذیه، حقوق گیرندگان خدمت، داروخانه، کنترل عفونت، دفتر پرستاری و کمیته های بیمارستانی در این برنامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

گفتنی است در این نشست ارزیابان واحدهای مختلف، ضمن ارزیابی این واحدها مطابق با سنجه های برنامه اعتبار بخشی، نقطه نظرات خود را جهت اصلاح و ارتقاء برخی موارد بیان کردند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر