کد خبر: 53557 A

دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل در مرحله نیمه نهایی (استانی) مسابقات قرآن دانشگاه پیام نور، 11 مقام را از آن خود کردند

ایلنا - آران و بیدگل: دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل در مرحله نیمه نهایی (استانی) مسابقات قرآن دانشگاه پیام نور، 11 مقام را از آن خود کردند.

به گزارش  خبرنگارایلنا در آران و بیدگل  آران و بیدگل، در این مسابقات 18 نفر از دانشجویان در بخش های مختلف به مرحله استانی راه یافته بودند که 11 نفر از آنها حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

- محمد حسین دافعیان دانشجوی رشته کارشناسی ارشد الهیات رتبه اول ترتیل

- حسین بخشی دانشجوی رشته کارشناسی ارشد الهیات رتبه اول حفظ 10 جزء

- مهدی فخرالدین دانشجوی رشته حقوق رتبه اول مداحی

- مهوش خلیلی دانشجوی رشته کارشناسی ارشد الهیات رتبه اول حفظ جزء30

همچنین در بخش قرائت شاخه اساتید،  حسن احمدی زاده توانست رتبه اول را در سطح استان کسب نماید.

سایر مقام های دانشجویان در این دوره از مسابقات به این شرح می باشد:

- محمد معتمدی دانشجوی کارشناسی ارشد الهیات رتبه دوم حفظ کل

- محمدرضا ابراهیم آبادی دانشجوی کارشناسی الهیات رتبه سوم حفظ 5 جزء

- امیرحسین بیگانه دانشجوی کارشناسی مدیریت رتبه دوم اذان

- عباس مقنی مشکانی دانشجوی کارشناسی ادبیات رتبه دوم مداحی

- حجت اله سقایی دانشجوی کارشناسی حقوق رتبه دوم قرائت دعا

- سعیده خسروی دانشجوی کارشناسی ارشد الهیات رتبه سوم قرائت

- مرضیه حدادی دانشجوی کارشناسی ارشد الهیات رتبه دوم حفظ 20 جزء

همچنین  علی شعیبی نیز در این دوره از مسابقات رتبه دوم ترتیل را در شاخه کارکنان کسب نمود.

لازم به ذکر است که آمار کل نفرات راه یافته به مرحله استانی در بخش شفاهی مسابقات 337 نفر بوده است که 98 نفر در مجموع رتبه اول تا سوم را در بخش های مختلف کسب نمودند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر