کد خبر: 53297 A

معاون توسعه مدیریت استانداری اصفهان تاکید کرد:

مصوبه تعطیلی پنج شنبه ها براساس كار كارشناسی و با لحاظ کردن اعداد و ارقام و پس از طرح و تصویب در ستاد مدیریت بحران صورت پذیرفته است وپس ازآن طبق قانون مصوب مجلس به شورای تامین استان رسیده است.

اصفهان-ایلنا: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان در خصوص بعضی اظهارات در مورد تعطیلی پنج شنبه ها گفت: مصوبه ی تعطیلی پنج شنبه ها براساس كار كارشناسی و با لحاظ نمودن اعداد و ارقام و پس از طرح و تصویب در ستاد مدیریت بحران صورت پذیرفته است وپس ازآن طبق قانون مصوب مجلس به شورای تامین استان رسیده است.

به گزارش ایلنا، فرزاد زیویار با بیان اینكه مصوبه مذكور از ابتدا برای 6 ماهه دوم سال 91 به تصویب رسیده بود؛ اظهار داشت: در همان زمان نیز این طرح برای اكثر دستگاه ها به اجرا در آمد.

فرزاد زیویار افزود: برای ادامه تعطیلی پنجشنبه ها در6 ماهه اول سال 92 نیز این موضوع پس از جمع بندی در ستاد مدیریت بحران استان و مصوبه ی شورای تامین تصمیم گیری خواهد شد.

زیویار با اشاره به اظهار نظرهای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص اینكه مصوبه مذكور لغو گردیده است، تصریح كرد: این موضوع كاملا بی اساس است و از ابتدا بر اساس مصوبه ستاد قرار بود تاپایان اسفند این تعطیلی ادامه داشته باشد.

فرزاد زیویار با بیان اظهار نظر كارشناسان و نظریه ی رسمی ادارات ذیربط، از جمله محیط زیست و هوا شناسی، گفت: این تعطیلی در كاهش آلاینده ها تاثیر بسیار خوبی داشته است و این موضوع یكی از راه های كاهش آلایندگی در شهر اصفهان و شهرهای اطراف بوده كه به همراه سایر راهكارها، مدنظر قرار گرفته است و جالب اینكه بعد از استان اصفهان، تعدادی از استان های دیگر نیز پنجشنبه ها را تعطیل کردند.

وی در ادامه افزود: با عنایت به تاثیرات خوب این تصمیم،تعدادی از نمایندگان استان نیز طی مكاتبه هایی در خواست نمودند این تعطیلی شامل حال سایر شهرستانهای استان نیز بشود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان در ادامه افزود: در بسیار از كشورهای پیشرفته ی جهان؛ تعطیلی آخر هفته شامل 2 روز بوده وبه نوعی بعنوان روز خانواده مورد استقبال بسیاری از مردم واقع گردیده و به صورت یك قانون اجرا می گردد و تاثیرات شگرفی در ارتقای سطح عاطفی و فرهنگی جامعه و فرزندان آنان ایفا نموده است.

وی با بیان اینكه نیمی از كارمندان دولت كه فرهنگیان و كادرآاموزشی و دفتری مدارس می باشند در سال های گذشته نیز پنج شنبه ها تعطیل بوده اند؛ یادآور شد: این طرح نه نتها مورد اعتراض واقع نگردیده بلكه با استقبال بسیار بالای خانواده ها روبرو شده است.

وی در پایان گفت: با در نظر گرفتن جمیع موارد فوق، علت ذوق زدگی! بعضی افراد از پایان تعطیلی پنج شنبه ها طبق موعد از پیش تعیین شده، مشخص نیست ولی امید است براساس موازین علمی و كار كارشناسی و دقت نظر در جمیع جهات صورت پذیرفته باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر