کد خبر: 41707 A

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

اولین دوره آموزش سراسری مدیریت پسماند دهیاران استان اصفهان با حضور بیش از 400 نفر از دهیاران و مدیران عامل شرکت های تعاون روستایی در استانداری اصفهان برگزار شد.

اصفهان-ایلنا:معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان: گستردگی و اهمیت موضوع مدیریت پسماند در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین اجرای الزامات قانونی آن، نیاز به مدیریت متمرکز و تخصصی دارد.

به گزارش ایلنا، اولین دوره آموزش سراسری مدیریت پسماند دهیاران استان اصفهان با حضور بیش از 400 نفر از دهیاران و مدیران عامل شرکت های تعاون روستایی در استانداری اصفهان برگزار شد.

مهدی جمالی نژاددر این جلسه اظهار داشت: با توجه به گستردگی و اهمیت موضوع مدیریت پسماند در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست شهری، روستایی و طبیعی، نیاز به مدیریت متمرکز و تخصصی در استان و داشتن نمایندگی و ساختار متناظر در شهرستان ها احساس می شود.

وی به اهمیت و نقش مدیریت پسماند در جوامع روستایی اشاره کرد و اذعان داشت: الزامات قانونی موجود در مدیریت پسماندها و وجود بیش از 800 روستا و 100 شهر و چندین شرکت بازیافت در استان اصفهان، مدیریت متمرکز و تخصصی طلب می کند.

مهدی جمالی نژاد به لزوم طرح تفکیک مواد در مقطع تولید و تدوین، طرح جامع مدیریت پسماند شهر و روستاهای استان و سایر ظرفیت های قید شده در قانون مدیریت پسماند اشاره نمود و ابراز امیدواری کرد که تا پایان مهلت قانونی، این موارد در استان اصفهان به مرحله اجرا برسد.

جمالی نژاد در ادامه تصریح کرد: آموزش علاوه بر اینکه هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری نیز هست و اگر قرار است محور توسعه استان اهمیت دادن به روستاها و ارزش گذاری به دهیاران باشد باید دهیاران به علوم روز و فناوری های نوین مجهز باشند.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر