کد خبر: 39916 A

با حضور نماینده اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی/

با حضور 18 کانون بازنشسته دارای اعتبار شهرستانهای تابع، مجمع انتخابات کانون بازنشستگان استان اصفهان برگزار شد.

اصفهان - ایلنا: مجمع انتخابات کانون بازنشستگان استان اصفهان که بر اساس آگهی رسمی در روزنامه های کثیرالانتشار به مورخ 13/10/91 اعلام شده بود، با حضور 18 کانون بازنشسته دارای اعتبار شهرستانهای تابع استان اصفهان و با حضور نماینده اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به منظور انتخاب اعضاء کانون بازنشستگان استان در مورخ دوشنبه 2/11/91 در محل خانه کارگر اصفهان برگزار شد.

به گزارش ایلنا در این جلسه بر اساس برنامه اعلام شده هیت مدیره و بازرسان کانون استان، گزارش عملکرد خود را به مجمع ارائه و پس از آن، کاندیدها خود را معرفی و اعضائ هیئت مدیره و بازرسان جدید کانون بازنشستگان استان اصفهان انتخاب شدند. این کانون درحقیقت عصاره کانونهای شهرستانهای تابع استان میباشد و مسئولیت هماهنگی امور کانونها و پیگیری مسائل حقوقی و بیمه ای بازنشستگان را بر عهده دارد.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر