کد خبر: 19871 A

استانداراصفهان:

در حال حاضر مدیریت تلاشهای لازم برای پذیرش بخش خصوصی در اقتصاد استان انجام داده و بخش خصوصی را بعنوان همکار خود معرفی کرده و میکوشد اطلاعات و مطالبات این بخش را به اجرا در آورند.

اصفهان - ایلنا: علیرضا ذاکراصفهانی در نشست مشترک با مسئولان اتاق های بازرگانی سراسر کشور در محل استانداری اصفهان، اظهار کرد: استفاده ازظرفیت های موجود در بخش خصوصی سبب خروج از بحران های اقتصادی حاکم برکشور میشود.

به گزارش خبرنگزار ایلنا،استانداراصفهان در این جلسه گفت: اگردرگذشته، بخش دولتی نگاهی باز دارنده به بخش خصوصی داشت در سال های اخیر با فرهنگ سازی در این زمینه چرخ مثبتی نشان داده است.

وی با تاکید بر اینکه طی سال های گذشته فعالیت های بسیاری در سطح کشور بویژه در استان در راستای تغییرنگرش این دیدگاه ها نسبت به بخش خصوصی شکل گرفته است، تصریح کرد: فرهنگ اعتماد و پذیرش بخش خصوصی باید در جامعه ایجاد شود.

ذاکراصفهانی با بیان اینکه در حال حاضر مدیریت استان تمام تلاش های لازم را برای پذیرش بخش خصوصی در اقتصاد استان انجام داده است، ادامه داد: ما اینک بخش خصوصی را بعنوان همکار خود معرفی میکنیم و میکوشیم اطلاعات و مطالبات این بخش را به اجرا در آوریم.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی بیش از ما درگیر مسائل اقتصادی است و نسبت به مشکلات و چالشهای اقتصادی موجود درسطح جامعه اطلاعات بیشتری دارد، اذعان داشت: درنتیجه، این بخش مشکلات را بهتر درک میکند و چالشها و نقاط آسیب و قوت را میشناسد.

استانداراصفهان تاکید کرد: امیدواریم که در آینده ای نزدیک به نقطه مطلوب دربخش مباحث اقتصادی دست پیدا کنیم.

وی افزود: در دل تهدیدهای حاکم بر کشور فرصت های بسیاری وجود دارد و باید با تدبیر مناسب تهدیدهای موجود در سطح جامعه را به فرصت تبدیل کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه اصفهان از ظرفیت های بسیاری در بخش های مختلف برخوردار است، گفت: تحریم ها و تهدیدهای موجود در کشور سبب خودکفایی ایران میشود و خلاقیت ها و نوآوری های نخبگان کشود خریداران بسیاری دارد.

استانداراصفهان با اشاره به دانش فنی ویژه ای که در استان وجود دارد، خاطر نشان کرد: اصفهان میتواند در راستای رشد و بالندگی کشورحرفها برای گفتن داشته باشد وبا توجه به اینکه امروز استان ما بعنوان قطب رادار کشور طلقی میشود، میتواند نقش قابل توجهی در فناوری دفاعی کشور ایجاد کند.

ذاکر اصفهانی با بیان اینکه در حال حاضر زیر دریایی کشور در استان اصفهان درحال ساخت است ادامه داد: اصفهان در بخش نانوتکنولوژی نیز رتبه خوبی در سطح کشور دارد، کریدورموشک در اصفهان تولید میشود وموسسه رویان اصفهان رتبه هشتم دنیا را در تولید سلولهای بنیادی و شبیه سازی دارد.

پایان پیام.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر