کد خبر: 19758 A

استانداراصفهان:

بخش خصوصی همکار ماست و تعامل با این بخش برای مدیریت استان حائز اهمیت است.

اصفهان - ایلنا: علیرضا زاکراصفهانی در نشست مشترک با مسئولان اتاق های بازرگانی سراسر کشور در محل استانداری اصفهان، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت های موجود در بخش خصوصی سبب خروج از بحران های اقتصدی حاکم بر کشور می شود.

استانداراصفهان در این جلسه گفت: اگردرگذشته، بخش دولتی نگاهی باز دارنده به بخش خصوصی داشت در سال های اخیر با فرهنگ سازی در این زمینه، چرخ مثبتی نشان داده است.

وی با تاکید بر اینکه طی سال های گذشته فعالیت های بسیاری در سطح کشور بویژه در استان در راستای تغییر نگرش این دیدگاه ها نسبت به بخش خصوصی شکل گرفته است، تصریح کرد: فرهنگ اعتماد و پذیرش بخش خصوصی باید در جامعه ایجاد شود.

زاکراصفهانی با بیان اینکه در حال حاضر مدیریت استان تمام تلاش های لازم را برای پذیرش بخش خصوصی در اقتصاد استان انجام داده است، ادامه داد: ما اینک بخش خصوصی را بعنوان همکار خود معرفی میکنیم و میکوشیم اطلاعات و مطالبات این بخش را به اجرا در آوریم.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی بیش از ما درگیر مسائل اقتصادی است و نسبت به مشکلات و چالشهای اقتصادی موجود در سطح جامعه اطلاعات بیشتری دارد، اذعان داشت: در نتیجه، این بخش مشکلات را بهتر درک میکند و چالشها و نقاط آسیب و قوت را میشناسد.

استانداراصفهان تاکید کرد: امیدواریم که در آینده ای نزدیک به نقطه مطلوب در بخش مباحث اقتصادی دست پیدا کنیم.

وی افزود: در دل تهدیدهای حاکم بر کشور فرصت های بسیاری وجود دارد و باید با تدبیر مناسب تهدیدهای موجود در سطح جامعه را به فرصت تبدیل کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه اصفهان از ظرفیت های بسیاری در بخش های مختلف برخوردار است، گفت: تحریم ها و تهدیدهای موجود در کشور سبب خودکفایی ایران میشود و خلاقیت ها و نوآوری های نخبگان کشود خریداران بسیاری دارد.

استاندار اصفهان با اشاره به دانش فنی ویژه ای که در استان وجود دارد، خاطر نشان کرد: اصفهان میتواند در راستای رشد و بالندگی کشور حرفها برای گفتن داشته باشد و با توجه به اینکه امروز استان ما بعنوان قطب رادار کشور طلقی میشود، میتواند نقش قابل توجهی در فناوری دفاعی کشور ایجاد کند.

زاکر اصفهانی با بیان اینکه در حال حاضر زیر دریایی کشور در استان اصفهان درحال ساخت است ادامه داد: اصفهان در بخش نانوتکنولوژی نیز رتبه خوبی در سطح کشور دارد، کریدور موشک در اصفهان تولید میشود و موسسه رویان اصفهان رتبه هشتم دنیا را در تولید سلولهای بنیادی و شبیه سازی دارد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر