کد خبر: 7907 A

استاندار اردبیل:

در جریان بازدید استاندار اردبیل از پروژه راه آهن اردبیل – میانه باتوجه به روند اجرایی پروژه نتیجه گیری شد كه این طرح حداقل تا پایان کار این دولت افتتاح نمی‌شود.

ایلنا - اردبیل: استاندار اردبیل از قطعات مختلف پروژه راه آهن اردبیل – میانه بازدید و در جریان روند اجرایی این پروژه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اكبر نیكزاد طول پروژه راه آهن اردبیل – میانه را 175كیلومتر در قالب هشت قطعه اعلام كردوگفت:كار سنگ چینی ایستگاههای راه اهن اردبیل – میانه شروع شده و بزودی پیمانكار قطعه هفتم این پروژه نیز مشخص می شود.

استاندار اردبیل یا اشاره به پیشرفت کار پروژه گفت:قطعه یك این پروژه به طول 36 كیلومتر می باشد كه به غیر از احتساب ریل گذاری و ایستگاههای راه آهن 57 درصد پروژه اجرا شده است.

نیکزاد گفت:از9/8 كیلومتر طول اجرای قطعه 2 ب راه آهن اردبیل – میانه 7/15 درصد از روند اجرای پروژه نیز به اتمام رسیده است.

قطعه 2 الف 3/11 كیلومتر با پیشرفت فیزیکی 48 درصد قطعه 3 ب دارای 13 كیلومتر با 28 درصد پیشرفت فیزیكی،قطعه چهار پروژه راه آهن اردبیل – میانه با 6/35 كیلومتربا پیشرفت فیزیکی 52 درصد

از 27 كیلومتر طول قطعه پنجم 27کیلومتر با 89 درصد پیشرفت فیزیکی و همچنین 24 كیلومتر قطعه ششم پروژه راه آهن اردبیل – میانه با 96 درصد پیشرفت فیزیكی درحال اجرا است

استاندار اردبیل گفت:این پروژه بعید است تا پایان دولت به اتمام برسد اما باز باید تلاش کنیم بزودی آن را تکمیل کنیم چرا که دغدغه اصلی مسئولان بران است که این پروژه هرچه سریعتر سروسامان یابد

نیکزاد از مطالعه اتصال ان به راه اهن جمهوری آذربایجان گفت:برای رونق وپیشرفت اقتصادی استان به لحاظ همجواری با کشورهای حوزه قفقاز این طرح ضرورت دارد که دراستان ما راه اندازی شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر