کد خبر: 50151 A

طی این دوره کارشناسان با روش های اجراء عملی طرح IPM/FFS آشنا شده که این امر خواهد توانست ضریب استفاده از دانش بومی برای تولید محصولات کیفی را افزایش بخشد.

ایلنا- تبریز: مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزری آذربایجان شرقی گفت: در راستای افزایش دانش و آگاهی فنی بهره برداران وکارشناسان بخش و به منظور استفاده بهینه از منابع موجود، فزایش بهره­وری و تولید محصول سالم، دوره مهارتی تربیت مربی کشاورزی پایدار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا علی رخ افروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: طی این دوره 56 کارشناس تسهیلگر با روش های اجراء عملی طرح IPM/FFS آشنا شده که این امر خواهد توانست ضریب استفاده از دانش بومی برای تولید محصولات کیفی را افزایش بخشد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در تربیت نیروی انسانی، از مهم‌ترین و زود بازده ‌ترین سرمایه‌گذاریها است افزود: این امر در خصوص تربیت مربیان این بخش که خود پرورش‌دهندگان جوانان و بهره برداران می‌باشند از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. برنامه تربیت مربیان تسهیلگر که در بخش‌ها یا گروه‌های ترویج و آموزش کشاورزی مشغول بکار می باشند، می‌تواند در توسعه فرهنگ استفاده بهینه از امکانات موجود در بخش کشاورزی از ارزش بالایی برخوردار باشد.

رخ افروز بابیان اینکه اجرای طرحIPM، عامل بسیارقوی برای یادگیری كشاورزان در مزرعه بشمار می آید گفت: دراین روش، كشاورزان یادگیری جدید را در كشت بوم زراعی خود انجام داده وبا استفاده از تجارب تسهیلگران، مشكلات تولید را بررسی وحل وفصل می نمایند. درفرایند یادگیری،كشاورزان مانند ارشناسان ازاصول اكولوژیكی مدیریت تلفیقی آگاهی یافته وبخوبی قادر می شوند این دانش را به دیگران انتقال داده و بر اساس شرایط محلی برای فعالیتهای آتی خود تصمیم گیری كنند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید به اینکه مدیریت تلفیقی مشاركتی، باعث تقویت شخصیت تصمیم گیری حس همكاری، خود اتكائی و مهارت كشاورزان گردیده و به توسعه و گسترش سازمانها و ارگانهای محلی منجر می گردد افزود: این جریان سبب قدرتمند شدن نهادهای سنتی و جوامع روستائی شده و می تواند موقعیت آنان را بهبود بخشید.

رخ افروز با بیان اینکه ارتقا منزلت اجتماعی كشاورزان، کاهش هزینه های تولید از طریق كاهش میزان مصرف سموم، شناخت دقیق و واقع بینانه از تقویت قدرت نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل شناخت كشاورزان از حشرات مفید و مضر، تمرین و كسب تجربه در كارگروهی، ایجاد باور در كشاروزان در زمینه توانمندی آنان در رفع مشكلات و ایجاد اعتماد بین بخش بیرونی و درونی تولید محصولات سالم و بهداشتی از مهمترین نقاط قوت رهیافت FFS در بخش ترویج کشاورزی محسوب می شود افزود: در ضرورت اجرای شیوه مدیریت تلفیقی مشاركتی هیچ نقطه ابهامی وجود نداشته ولی هر نهاد اجرایی، متناسب با ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه كشاورزی خود، می تواند نسبت به تدوین یك برنامه کارشناسی شده كه ارتقا و رشد كشاورزان، كاركنان محلی، مروجان، پژوهشگران را فراهم می نماید، اقدامات لازم را معمول دارد

وی با تاکید بر این مطلب که بر اساس تجربیات به دست آمده مراحل اساسی این برنامه ها در سطوح اجرایی چهار مرحله: اگاه سازی، توسعه، توانمند سازی و تثبیت را شامل می گردد اضافه کرد: امید است با اجرای کامل این طرح تا حصول نتایج بتواند استمرار توسعه بخش کشاورزی را در میان مدت تضمین و بنیان تولید کشاورزی در سنگر اقتصادی را تقویت نماید.

رخ افروز با اشاره به روش اجرای این برنامه در بخش ترویج کشاورزی گفت: این دوره آموزشی برای اولین بار است که در شمالغرب کشور، برگزار شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر