کد خبر: 40843 A

نشریه تخصصی اكوفیزیولوژی گیاهان زراعی وعلف‌های هرز با مجوز دفتر گسترش علوم دانشگاه آزاد اسلامی، به صورت فصلنامه منتشر می‌شود.

ایلنا- تبریز: بیست ویكمین شماره از مجله تخصصی اكوفیزیولوژی گیاهان زراعی وعلف های هرز دانشكده كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز با تیـراژ یك هزار جلد به چاپ رسید.

به گزارش ایلنا، نشریه تخصصی اكوفیزیولوژی گیاهان زراعی وعلف های هرز با مجوز دفتر گسترش علوم دانشگاه آزاد اسلامی، به صورت فصلنامه منتشر می‌شود.

در این شماره از مجله موضوعاتی نظیر: واكنش سه رقم گندم نان به مقادیر مختلف كاشت بذر در منطقه ی ایلام،ارزیابی خسارت شبیه سازی شده تگرگ روی عملكرد غده قابل فروش سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اردبیل،ارزیابی لاین های اینبرد نوتركیب گندم بهاره تحت تنش خشكی،اثر تیمار بذری سالیسیلیك اسید بر برخی ویژگی های گیاهچه ای گاوزبان اروپایی،اثر بقایای گیاهان پوششی بر برخی ویژگی های فیزیكوشیمیایی خاك و سرعت سبزشدن سیب زمینی و... ارائه شده است.

مدیر مسئول این نشریه دكترمحمدحسین كاظمی،سردبیر آن دكتر مهرداد یارنیا،مدیر داخلی دكتر فرهاد فرح وش و ویراستار انگلیسی دكتر حمداله كاظمی اربط می باشد.

خاطرنشان می شود مجله تخصصی اكوفیزیولوژی گیاهان زراعی وعلف های هرز دانشكده كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز، دارای درجه علمی پژوهشی بوده و در پایگاه استنادی جهان اسلام(isc) وپایگاه جهاد دانشگاهی (sid) نمایه شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر