کد خبر: 24636 A

این دستاوردها شامل رقم جدید ماشك علوفه‌ای مناسب كاشت در دیم‌زارهای مناطق سرد و معتدل كشور با نام گل سفید و رقم جدید عدس مناسب كشت در مناطق معتدل سرد و نیمه گرمسیر دیم كشور با نام بیله سوار هستند.

ایلنا- تبریز:با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهادکشاورزی از 2 رقم جدید عدس و ماشک در مرکز تحقیقات کشاورزی دیم کشور رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا رئیس موسسه تحقیقات دیم کشور در این مراسم، با اشاره به رونمایی از دو دستاورد مهم این موسسه اظهار داشت: این دستاوردها شامل رقم جدید ماشك علوفه‌ای مناسب كاشت در دیم‌زارهای مناطق سرد و معتدل كشور با نام گل سفید و رقم جدید عدس مناسب كشت در مناطق معتدل سرد و نیمه گرمسیر دیم كشور با نام بیله سوار هستند.

عبدالعلی غفاری با بیان اینکه رقم جدید عدس به نام بیله سوار در مقابل بیماری شایع فوزاریوم مقاوم و عملکرد آن نیز20 درصد بیشتر از ارقام معمول است افزود: رقم علوفه ای ماشک گل سفید نیز اولین رقم علوفه ای دیم است که قابلیت کشت در اراضی دیم را دارا و بدون خاک ورزی قابل کشت است.

غفاری با بیان اینکه عملکرد این رقم تا 7 تن علوفه خشک در هر هکتار است افزود: مراكز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استانهای آذربایجان شرقی، زنجان، خراسان شمالی، كرمانشاه، كردستان، گلستان، اردبیل و لرستان در محقق شدن این رقم با این موسسه همکاری كرده اند.

وی میزان اراضی مستعد برای كشت رقم جدید در كشور را بالغ بر 1 میلیون هکتار عنوان کرد و افزود: استانهای آذربایجان شرقی وغربی، زنجان، خراسان شمالی، كرمانشاه، كردستان، گلستان، اردبیل و لرستان مناسب برای کشت این نوع علوفه تشخیص داده شده اند.

غفاری با بیان اینکه اگر تنها 20 درصد اراضی به کشت گل‌سفید اختصاص داده شود با متوسط 5 تن علوفه خشك از كشت خالص، سالانه میتوان 5/2 میلیون تن علوفه خشك تولید كرد ادامه داد: با توسعه این رقم در دیمزارها بتدریج حاصلخیزی مزارع افزایش یافته وضمن كاهش مصرف كودهای شیمیایی می‌توان انتظار داشت تولید غلات نیز افزایش یابد.

وی همچنین به رقم عدس تولیدی بیله سوار اشاره  کرد و با بیان اینکه این رقم متحمل به بیماری پژمردگی فوزاریومی می باشد ادامه داد: میانگین عملكرد این محصول 951 كیلوگرم در هكتار بوده و میزان اراضی مستعد برای كشت رقم جدید در كشور 64 هزار هكتار می باشد که مناطق معتدل سرد، معتدل و نیمه گرمسیر مغان، بیله سوار، كرمانشاه، لرستان، ایلام، گچساران و گلستان را شامل می شود.

غفاری با بیان اینکه با جایگزینی رقم جدید عدس بیله سوار در سطح 64 هزار هكتار از اراضی مستعد كشت در مناطق معتدل سرد و معتدل نیمه گرمسیری معادل 11 هزار و 392 تن افزایش تولید سالانه خواهد داشت افزود: با احتساب قیمت هركیلو 30 هزار ریال معادل 76/341 میلیارد ریال افزایش درآمد ناخالص عاید كشاورزان در سطح استانهای مورد نظر خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر