کد خبر: 101314 A

به زارعین پیاز کار منطقه توصیه می‌ شود جهت ثبات قیمت بازار و جلوگیری از کاهش آن از عرضه بیش از حد و همزمان محصول تولیدی خود به بازار مصرف خودداری نمایند.

ایلنا: مدیر جهادکشاورزی شهرستان بناب گفت: شهرستان بناب قطب تولید پیاز خوراکی در آذربایجان شرقی بوده و بیشترین سطح زیر کشت و میزان تولید استان را داراست.

به گزارش خبرنگار ایلنا جعفر صادقی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در سال زراعی جاری یک هزارو ۷۰۰ هکتار از اراضی در منطقه به کشت پیاز اختصاص داده شده است افزود: حدود ۵۰۰ هکتار آن رقم زرقان (پیاز سفید) و ۱۲۰۰ هکتار رقم قرمز آذرشهر است.

وی با بیان اینکه کاشت رقم زرقان از سال زراعی ۸۹ - ۸۸ در این شهرستان با سطح زیر کشت ۵/۱ هکتار آغاز شده و به علت دارا بودن خصوصیاتی از قبیل زودرسی، عملکرد بالا، مقاومت به آفت تریپس پیاز و خاصیت انبارداری مطلوب نسبت به رقم قرمز آذرشهر و ترویج کشت آن در منطقه، سطح زیر کشت این رقم به صورت قابل توجهی افزایش یافته است ادامه داد: در صورت تامین بذر آن در سال زراعی آتی، پیش بینی می‌شود حدود ۷۵۰ تا یک هزار هکتار از مزارع پیاز منطقه به کشت این رقم اختصاص یابد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بناب با بیان اینکه برداشت رقم زرقان به علت زودرسی از دهم مرداد و قرمز آذرشهر از بیست و پنجم مرداد ماه در منطقه شروع شده است افزود: پیش بینی می‌شود حدود ۸۵ تا ۹۰ هزار تن پیاز در شهرستان بناب برداشت شود، لذا به زارعین پیاز کار منطقه توصیه می‌شود جهت ثبات قیمت بازار و جلوگیری از کاهش آن از عرضه بیش از حد و همزمان محصول تولیدی خود به بازار مصرف خودداری نمایند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر