کد خبر: 101124 A

مدیر جهادکشاورزی هشترود:

جهت کاهش و جلوگیری از هدر روی آب و افزایش بهره وری از منابع اصلی تولید، احداث و ایجاد سدهای کوچک مخزنی در راستای تداوم توسعه بخش کشاورزی ضروری و منطقی خواهد بود.

ایلنا: مدیر جهادکشاورزی شهرستان هشترود گفت: با توجه به هدر روی بخش زیادی از آب در سامانه آبیاری سنتی، برای افزایش بهره وری و صرفه جویی در مصرف آب در راستای افزایش کمی و کیفی محصولات و ارتقا توان اقتصادی بهره برداران این بخش، باید استفاده از آبیاری مدرن در اراضی از توسعه و گسترش مناسبی برخوردار شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا اسماعیل کریمی اصل در گفتگو با خبرنگاران افزود: جهت کاهش و جلوگیری از هدر روی آب و افزایش بهره وری از منابع اصلی تولید، احداث و ایجاد سدهای کوچک مخزنی درراستای تداوم توسعه بخش کشاورزی ضروری و منطقی خواهد بود.
وی، با اشاره به قابلیت‌های موجود در بخش آب و وجود سد سهند خاطرنشان کرد: شهرستان هشترود مستعد سرمایه گذاری در زمینه ایجاد و توسعه شرکت‌های کشت و صنعت و کارخانه‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بوده و از سرمایه گذاران در این زمینه‌ها استقبال می‌شود.
مدیر جهادکشاورزی هشترود گفت: در حال حاضر و براساس بررسی‌های انجام یافته، ۶۰ درصد از ناوگان زراعی موجود در بخش کشاورزی این شهرستان فرسوده است و در راستای توسعه بخش کشاورزی باید با تعامل و همکاری مسئولین استانی و محلی، در مدت زمانی کوتاه نسبت به تعویض وجایگزینی آن‌ها اقدام عملی انجام تا با افزایش بهره وری، تداوم توسعه کشاورزی منطقه از روند مطلوبی برخوردار شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر