کد خبر: 101070 A

نظام صنفی کشاورزی و خانه کشاورز آذربایجان شرقی دراین کارگروه عضو شدند.

ایلنا: رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی به اتفاق دبیر «خانه کشاورز» استان به عنوان اعضای اصلی کمیسیون کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی انتخاب شدند.
به گزارش ایلنا، عطاء اله هاشمی رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان و مصطفی قنبری دبیرخانه کشاورز استان به عضویترسمی کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در آمدند.
عطااله هاشمی گفت: کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی آذربایجان شرقی درکنار کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی در آذربایجان شرقی و کاهش بارندگی‌ها و بروز خشکسالی در چندین سال متوالی از یک سو و بروز سرمای دیرهنگام در شکوفایی درختان میوه از سوی دیگر و همچنین شیوع و گسترش برخی آفات و بیماریهای گیاهی و دامی که منجر به ایجاد خسارت سنگینی به بخش کشاورزی استان می‌گردد اهمیت آنرا بیش از پیش نمایان می‌سازد.
هاشمی اظهار امیدواری کرد: با عضویت نظام صنفی کشاورزی و خانه کشاورز استان شاهد تعامل بیشتر بخش خصوصی با دستگاهای متولی بخش بوده و با انجام اقدامات پیشگیرانه کمتر شاهد بروز اینگونه بلایا باشیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر