کد خبر: 40034 A

آخرین مصوبات شورای شهر تهران؛

خانه کشتی در منطقه ۱۹ شهرداری تهران به نام محمد بنا، مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی نام گذاری شد.

جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران 3 مصوبه داشت که نام گذاری خانه کشتی واقع در منطقه ۱۹ به‌نام محمد بنا یکی از آنهاست.

به گزارش ایلنا، پانصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران سه مصوبه داشت، که در یکی از آن ها طرح نامگذاری و تغییر نام ۲۲ مکان تصویب شد که از جمله آن تغییر نام خانه کشتی در منطقه ۱۹ شهرداری تهران به نام محمد بنا، مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی بود.

کشتی ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر