کد خبر: 22971 A

از سوی حوزه مدیریت تیم‌های ملی؛

فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی آزاد کشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان اعلام شد.

آخرین اصلاحیه طرح "فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی آزاد کشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان" اعلام شد و بر این اساس کارشناسان و صاحب‌نظران می‌توانند تا 13 آذرماه نظرات اصلاحی خود را در این زمینه به حوزه مدیریت تیم‌های ملی کشتی آزاد ارسال کنند.

به گزارش ایلنا، حوزه مدیریت تیم‌های ملی از روسای هیات‌ها، مربیان، کارشناسان و کلیه صاحب‌نظران فعال در استان‌های کشور درخواست می‌کند نظرات اصلاحی خود را تا 13 آذرماه از طریق هیات‌های محترم یاد شده، در زمینه این فرآیند اعلام کنند.

فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی آزاد کشور (نوجوانان، جوانان و بزرگسالان) به این شرح اعلام شده است:

الف‌ـ انتخاب تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشور:
1- برگزاری مسابقه قهرمانی کشور و انتخاب هشت کشتی گیر برتر هر وزن جهت شرکت به طور مستقیم در انتخابی مرحله دوم تیم ملی نوجوانان.
توضیحات: کشتی گیران تیم ملی کشتی نوجوانان در مسابقات جهانی یا المپیک (المپیک نوجوانان) سال گذشته می‌توانند مازاد بر سهمیه متعارف و جاری استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور شرکت نمایند.
2- برگزاری مسابقه انتخابی مرحله اول تیم ملی نوجوانان بر مبنای نتایج فردی کشتی گیران و تیمی استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور خواهد بود.
2-1- هشت کشتی گیر برتر هر وزن در مسابقه انتخابی مرحله اول تیم ملی در انتخابی مرحله دوم تیم ملی شرکت می‌کنند.
2-2- در انتخابی مرحله اول تیم ملی نوجوانان، کشتی گیران رتبه های نهم و دهم مسابقه قهرمانی کشور در هر وزن، به علاوه کشتی گیرانی که مشمول سهمیه‌بندی حاصل از نتایج رده‌بندی تیم‌های استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور می‌باشند، شرکت می‌کنند. بر این اساس سهمیه تیم‌های اول، دوم و سوم مسابقه قهرمانی کشور جهت شرکت در انتخابی مرحله اول تیم ملی هر تیم 20 کشتی گیر، تیم‌های چهارم، پنجم و ششم هر تیم 15 کشتی‌گیر، تیم‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم هر تیم 10کشتی‌گیر، و سایر تیم‌ها هر کدام چهار کشتی گیر است.
3- مسابقه انتخابی مرحله نهایی تیم ملی نوجوانان متشکل از هشت کشتی گیر برتر مسابقه قهرمانی کشور، هشت کشتی گیر برتر مسابقه انتخابی تیم ملی مرحله اول، و کشتی گیران اول هر وزن از آخرین مسابقه بین المللی روز جهانی کودک (در صورت احراز شرایط سنی) می‌باشد.
3-1- دو کـشتی گـیر بـرتر هرگروه (فینالیست‌ها) برای پوشیدن پیراهن تیم ملی می باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند. کشتی‌گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد، کشتی گیر منتخب تیم ملی خواهد بود.
3-2- زمان برگزاری مسابقه انتخابی مرحله دوم تیم ملی نوجوانان حداقل شصت روز پیش از مسابقات جهانی خواهد بود.
3-3- مبنای انتخاب کشتی گیران جهت حضور در مسابقات بین‌المللی داخلی و خارجی از جمله مسابقه آسیایی، پیش از انتخابی مرحله نهایی تیم ملی نتایج حاصل از مسابقات قهرمانی کشور و سپس انتخابی مرحله اول تیم ملی خواهد بود.
3-4- حضور کشتی‌گیران در مسابقات انتخابی تیم ملی مرحله نهایی نوجوانان، خارج از مفاد بند سه از بخش الف فوق‌الذکر ممنوع می‌باشد.
3-5- کشتی گیران اول تا ششم مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی در هر وزن، به ترتیب تیم های اول تا ششم ملی در هر سال را تشکیل می دهند.

ب- انتخاب تیم‌ملی کشتی آزاد جوانان کشور:
1- برگزاری مسابقه قهرمانی کشور و انتخاب هشت کشتی گیر برتر هر وزن جهت شرکت به طور مستقیم در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی جوانان.
1-1- کشتی‌گیران تیم ملی کشتی جوانان شرکت کننده در آخرین مسابقه جهانی، همچنین کشتی‌گیران مدال‌آور آخرین مسابقه جهانی نوجوانان در صورت احراز شرایط سنی، می‌توانند مازاد بر سهمیه متعارف و جاری استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور شرکت نمایند.
2- بـرگزاری مسابقه انتخابی مرحله اول تیم ملی جوانان بر مبنای نتایج فردی کشتی گیران و تیمی استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور خواهد بود.
2-1- هشت کشتی گیر برتر هر وزن در مسابقه انتخابی مرحله اول تیم ملی، در انتخابی مرحله نهایی تیم ملی شرکت می‌کنند.
2-2- در انتخابی مرحله اول تیم ملی جوانان، کشتی گیران رتبه های نهم و دهم مسابقه قهرمانی کشور در هر وزن، به علاوه کشتی گیرانی که مشمول سهمیه‌بندی حاصل از نتایج رده‌بندی تیم‌های استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور می‌باشند، شرکت می‌کنند. بر این اساس سهمیه تیم‌های اول، دوم و سوم مسابقه قهرمانی کشور جهت شرکت در انتخابی مرحله اول تیم ملی هر تیم20 کشتی‌گیر، تیم‌های چهارم، پنجم و ششم هر تیم 15کشتی‌گیر، تیم‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم هر تیم 10 کشتی گیر، و سایر تیم‌ها هر کدام چهار کشتی گیر است.
3- مسابقه انتخابی مرحله نهایی تیم ملی جوانان متشکل از هشت کشتی گیر برتر مسابقه قهرمانی کشور، هشت کشتی گیر برتر مسابقه انتخابی تیم ملی مرحله اول، و کشتی گیران اول هر وزن از آخرین مسابقه بین المللی جام شاهد (در صورت احراز شرایط سنی) می‌باشد.
3-1- دو کشتی گیر برتر هرگروه (فینالیست‌ها) برای پوشیدن پیراهن تیم ملی می باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند. کشتی‌گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد، کشتی گیر منتخب تیم ملی خواهد بود.
3-2- زمان برگزاری مسابقه انتخابی تیم ملی جوانان حداقل شصت روز پیش از مسابقات جهانی خواهد بود.
3-3- مبنای انتخاب کشتی گیران جهت حضور در مسابقات بین‌المللی داخلی و خارجی از جمله مسابقات آسیایی و جام جهانی پیش از انتخابی تیم ملی نتایج حاصل از مسابقات قهرمانی کشور و سپس مرحله اول انتخابی تیم ملی جوانان خواهد بود.
3-4- حضور کشتی‌گیران در مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان، خارج از مفاد بند سه از بخش ب فوق‌الذکر ممنوع می‌باشد.
3-5- کشتی گیران اول تا ششم مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی در هر وزن، به ترتیب تیم های اول تا ششم ملی در هر سال را تشکیل می دهند.

ج‌ـ انتخاب تیم‌های ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشور:
1- برگزاری مسابقه قهرمانی کشور و انتخاب هشت کشتی گیر برتر هر وزن جهت شرکت به طور مستقیم در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی بزرگسالان. کشتی‌گیران ذیل مجاز هستند مازاد بر سهمیه متعارف و جاری استان‌ها در مسابقه قهرمانی کشور شرکت کنند:
- کشتی‌گیران تیم ملی کشتی بزرگسالان در آخرین مسابقات جهانی و المپیک.
-کشتی‌گیران تیم ملی جوانان که در آخرین مسابقه جهانی موفق به کسب مدال شده‌اند.
2- برگزاری رقابت‌های مقدماتی انتخابی تیم ملی میان 16 کشتی گیر برتر و منتخب امید و انتخاب 8 کشتی‌گیر برتر رقابت‌های مذکور، جهت حضور در مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی.
2-1- انتخاب 16 کشتی‌گیر برتر و منتخب امید برمبنای عملکرد و نتایج حاصل از رقابت‌های فصلی میان کشتی‌گیران شرکت کننده در کارگاه های فنی(تیم‌های امید) و نیز ارزیابی مربیان تیم ملی و ناظران فنی ذیربط صورت می پذیرد.
2-2- مبنای انتخاب هشت کشتی گیر برتر رقابت های مقدماتی انتخابی تیم ملی، نتایج حاصل از رقابتهای مذکور خواهد بود.
3-مرحله نهایی مسابقه انتخابی تیم ملی بزرگسالان میان هشت کشتی گیر برتر هر وزن در رقابت های مقدماتی تیم ملی، هشت کشتی گیر برتر هر وزن در مسابقه قهرمانی کشور به علاوه مدال آوران مسابقات المپیک یا جهانی سال قبل، همچنین کشتی گیران اول هر وزن در آخرین مسابقات بین‌المللی جام جهان پهلوان تختی برگزار می‌گردد.
3-1- دو کشتی‌گیر برتر هرگروه(فینالیست‌ها) برای پوشیدن پیراهن تیم ملی می‌باید حداکثر 3 بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند. کشتی‌گیری که موفق به کسب 2 پیروزی از 3 مسابقه یاد شده شود، کشتی‌گیر برتر و منتخب تیم ملی خواهد بود.
3-2- زمان برگزاری مسابقه انتخابی تیم ملی بزرگسالان حداقل 60 روز پیش از مسابقات المپیک یا جهانی خواهد بود.
3-3- مبنای انتخاب کشتی‌گیران جهت حضور در مسابقات بین‌المللی داخلی و خارجی از جمله مسابقات آسیایی و جام جهانی، پیش از انتخابی تیم ملی، نتایج حاصل از مسابقات قهرمانی کشور و سپس مرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی خواهد بود.
3-4- حضور کشتی‌گیران در مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان، خارج از مفاد بند 3 از بخش ج فوق‌الذکر ممنوع است.
3-5- کشتی گیران اول تا ششم مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی در هر وزن، به ترتیب تیم های اول تا ششم ملی در هر سال را تشکیل می دهند.
د‌ ـ بـه منظـور افـزایـش بـهره‌وری حـاصل از ایجاد رقابت میان کشتی‌گیران در رده‌های سنی مختلف در رشته‌آزاد، از پائین‌ترین سطوح در شهرستان‌ها تا سطح ملی، انتخاب کشتی‌گیران برتر استان‌ها نیز می‌باید از طریق برگزاری مسابقه انتخابی درون استانی، بر مبنای ضوابط موضوعه و روند متعارف صورت پذیرد.
ه ـ‌ـ به منظور رعایت شرایطی منصفانه در ارزیابی از رقابت میان استان‌های شرکت‌کننده در مسابقه قهرمانی کشور و کسب نتایج تیمی، در خصوص نتایج حاصل از حضور کشتی‌گیران مازاد بر سهیمه استان‌ها که می‌توانند به طور مستقیم در مسابقه قهرمانی کشور شرکت نمایند، صرفاً امتیاز کشتی گیر برتر هر استان در هر وزن محاسبه می‌گردد.
و ـ زمانبندی انجام مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در کشتی آزاد در سطوح سنی مختلف در این برنامه، همه ساله بر مبنای تقویم برگزاری مسابقات بین‌المللی فیلا، در قالب برنامه عملیاتی مشخص از سوی حوزه مدیریت تیم‌های ملی با همکاری و هماهنگی سایر واحدهای اجرایی ذیربط در فدراسیون کشتی حداکثر تا انتهای اسفندماه هر سال ارائه می‌شود.
ز – به منظور استفاده از تجربیات حاصل از حضور در رقابت‌های بین المللی کشتی در هر سال و افزایش سطح قابلیت‌های فنی 6 کشتی‌گیر برتر هر وزن(از بند 3-5 از بخش ج)، حضور کشتی‌گیران مذکور در رقابت‌های بین‌المللی کشتی، بر مبنای طبقه بندی کیفی تورنمنت‌های بین المللی که توسط حوزه فنی مدیریت تیم های ملی کشتی آزاد اعلام می‌شود، خواهد بود.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر