کد خبر: 21235 A

انتخابی كشتی فرنگی جوانان؛

رقابت‌های انتخابی كشتی فرنگی جوانان روزهای 15 تا 17 آذرماه در اهواز برگزار می‌شود.

رقابت‌های انتخابی كشتی فرنگی جوانان روزهای 15 تا 17 آذرماه در اهواز برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، شرایط و برنامه این رقابت‌ها به شرح زیر است:

الف- اوزان و شرایط برگزاری مسابقات:
1- مسابقات در اوزان 50- 55- 60- 66- 74- 84- 96 و 120 كیلوگرم بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
2- مسابقات برابر آخرین مقررات فدراسیون جهانی برگزار خواهد شد.

ب- وزن‌كشی:
1- وزن‌كشی اوزان 50- 60- 74 و 96 كیلوگرم از ساعت 17 تا 17:30 مورخ 15/9/91 انجام و مسابقات آنان از ساعت 13 روز 16/9/91 انجام خواهد شد.
2- وزن‌كشی اوزان 55-66-84 و 120 كیلوگرم از ساعت 17 تا 17:30 مورخ 16/9/91 انجام و مسابقات آنان از ساعت 13 روز 17/9/91 انجام خواهد شد.

ج- شرایط سنی و نفرات مجاز:
1- كشتی‌گیران متولد 11/10/71 لغایت 10/10/74 مجاز به شركت در این مسابقات می‌باشند كشتی گیران 11/10/74 لغایت 10/10/75 با رضایت‌نامه محضری ولی و گواهی پزشك معتبر مجاز به شركت در این مسابقات هستند.
2- نفرات مجاز جهت شركت در این مسابقات
الف) نفرات تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان سال 1391 در صورت واجد شرایط سنی بودن.
ب) سهمیه استان‌ها:
1) خوزستان 20 نفر 2) مازندران 15 نفر 3) تهران 10 نفر 4) لرستان 8 نفر 5) اردبیل 6 نفر 6) قم 5 نفر سایر استان‌ها هر كدام 2 نفر

د- مدارك مورد نیاز:
1- كلیه كشتی گیران بایستی دارای كارت ملی- شناسنامه عكس‌دار و بیمه ورزش و معرفی نامه هیأت كشتی مربوطه باشند.
2- مدارك قید شده بایستی حداكثر یك هفته قبل از مسابقات از طریق ایمیل reza12335@yahoo.com به فدراسیون كشتی ارسال گردد.

هـ: سایر موارد:
1- كلیه هزینه‌های اسكان و تغذیه از شام مورخ 15/9/91 لغایت شام مورخ 17/9/91 بعهده هیأت كشتی استان خوزستان بود.
2- استان‌های اول، دوم و سوم می‌توانند هركدام 2 مربی و یك سرپرست و یا سه مربی و استان‌های چهارم، پنجم و ششم هركدام یك مربی و یك سرپرست و یا دو مربی و سایر استان‌ها هركدام یك نفر مربی می‌توانند اعزام نمایند.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر