کد خبر: 50132 A

به منظور همکاری موثر علمی و ورزشی؛

این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا به مدت 3 سال قابل اجرااست.

تفاهم‌نامه فدراسیون تیراندازی با کمان ایران و مجارستان امضاء شد.

به گزارش ایلنا، پس از حضور سباستین ونکی رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان مجارستان در کشورمان و به منظور همکاری موثر علمی و ورزشی فی مابین فدراسیون تیراندازی با کمان مجارستان و فدراسیون تیراندازی با کمان ایران جهت استفاده مطلوب از ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود، این تفاهم‌نامه بین سباستین ونکی رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان مجارستان و محمدعلی شجاعی رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان ایران منعقد می‌گردد که مواد آن به شرح ذیل  است.

ماده1: هدف

توسعه و بهبود شرایط کمی و کیفی فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی و ورزشی مشترک در تمام زمینه‌های تربیت بدنی و ورزش مرتبط با رشته تیراندازی با کمان و استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های طرفین.

ماده 2: موضوع فعالیت‌‌های مشترک

1-2- ایجاد شرایط لازم به منظور راه اندازی و گسترش رشته های فیلد و شبه شکار در ایران

2-2- تلاش مشترک به منظور تامین نیازهای ورزش قهرمانی و همگانی کلیه رشته های تیراندازی با کمان در ایران

3-2- اعزام مربیان سطح اول تیراندازی با کمان رشته تارگت مجارستان جهت ارتقا سطح کمانداران به ایران

4-2- برگزاری اردوهای مشترک جهت ارتقای سطح کمانداران ملی پوش

5-2- برگزاری مسابقات و تورنمنت های دو جانبه و چند جانبه

ماده 3: تعهدات و نحوه اجرا

فدراسیون تیراندازی با کمان دو کشور، نسبت به پیگیری مفاد تفاهمنامه اهتمام ورزند. این تفاهمنامه پس از تصویب لازم‌الاجراء است. به منظور تحقق اهداف و نظارت بر حسن اجرای مفاد آن و برطرف نمودن مشکلات احتمالی، کمیته مشترکی متشکل از 4 عضو از نمایندگان فدراسیون تیراندازی با کمان ایران و مجارستان کلیه امور اجرایی را پیگیری می-نماید.

ماده 4: نحوه تامین هزینه‌ها

کلیه هزینه‌های مربوط به انجام امور مشترک قید شده در تفاهم‌نامه توسط کمیته مشترک موضوع ماده 3 بررسی و در قالب قرارداد تعیین می‌گردد.

ماده 5: اصلاح و تغییرات

هرگونه بازنگری، اصلاح و یا تغییرات اساسی در مفاد این تفاهمنامه پس از پیشنهاد کمیته مذکور در نشست سالیانه مطرح و بر اساس مفاد و تایید روسای فدراسیون تیراندازی با کمان دو کشورصورت می‌گیرد.

ماده 6: مدت

این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا به مدت 3 سال قابل اجرااست.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر