کد خبر: 49663 A

با حكم رضوانی؛

شایسته است ضمن اداره امور هیات و اعمال ضوابط آئین‌نامه مربوطه طی مدت 3 ماه اقدامات لازم را در خصوص برگزاری مجمع عمومی انتخاب رئیس هیات معمول فرمائید.

با حكم سرپرست فدراسیون شنا، سرپرست جدید هیات شنای استان کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش ایلنا، در حكم محسن رضوانی خطاب به پیمان جاویدان آمده است: به پیشنهاد اداره کل ورزش وجوانان استان کرمانشاه و با استنناد مفاد تبصره 3 ماده 10 آئین نامه هیات‌های ورزشی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست هیات شنای استان کرمانشاه منصوب می‌شوید. شایسته است ضمن اداره امور هیات و اعمال ضوابط آئین نامه مربوطه طی مدت 3 ماه اقدامات لازم را در خصوص برگزاری مجمع عمومی انتخاب رئیس هیات معمول فرمائید.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر