کد خبر: 33313 A

هیئت اجرایی کمیته ملی تصویب کرد؛

همچنین در این جلسه پیشنهاد انتخاب دبیر کل توسط رئیس کمیته ملی المپیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت که این موضوع رأی نیاورد.

پیشنهاد جدید انتخاب دبیر کل کمیته توسط رئیس رأی نیاورد و قرار است انتخاب دبیر کل طبق روال گذشته توسط اعضای هیئت اجرایی صورت بگیرد.

به گزارش ایلنا، جلسه اعضای هیئت اجرایی امروز در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد. بحث در خصوص اصلاح اساسنامه مهمترین موضوع اعضا بود.

همچنین در این جلسه پیشنهاد انتخاب دبیر کل توسط رئیس کمیته ملی المپیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت که این موضوع رأی نیاورد و طبق صحبت‌های علی‌آبادی انتخاب دبیر طبق روال گذشته است و توسط اعضای هیئت اجرایی صورت می‌گیرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر