کد خبر: 101284 A

در گرو های 4و 5و 6

رقابت‌های لیگ جوانه پسران در گروه های 4، 5 و6 روز هفته جاری جمعه 15 شهریور ماه در سالن شهید کبکانیان تهران پیگیری می‌شود.

رقابت های لیگ جوانه پسران در گروه های 4، 5 و 6 روز هفته جاری جمعه 15 شهریور‌ماه در سالن شهید کبکانیان تهران پیگیری می شود.

به گزارش سایت فدراسیون کاراته، برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ فدراسیون کاراته بدین شرح است:

گروه 4:
تجهیزات رزمی سامکو با هیات کاراته البرز
هیات کاراته قزوین الف با شهرداری ساوه
باشگاه مقدم با هیات کاراته اسلامشهر
هیات کاراته قزوین الف با هیات کاراته البرز
باشگاه مقدم با تجهیزات رزمی سامکو
هیات کاراته اسلامشهر با شهرداری ساوه

گروه 5:
هیات کاراته همدان با شهرداری اراک
تولید برق هرمزگان با باشگاه کاراته باران
باشگاه شهید احمدلو با باشگاه کاراته شریعتی
تولید برق هرمزگان با شهرداری اراک
باشگاه شهید احمدلو با هیات کاراته همدان
باشگاه کاراته شریعتی با باشگاه کاراته باران

گروه 6:
Wskf اصفهان با هیات کاراته قزوین ب
هیات کاراته سمنان با شهاب گاز سوز
هیات کاراته سمنان با هیات کاراته قرچک
شهاب گاز سوز با هیات کاراته قزوین ب

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر