کد خبر: 100860 A

هفته پنجم لیگ تیراندازی با کمان؛

هفته پنجم لیگ تیراندازی با کمان به میزبانی بانک ملی گلستان در شهر رودسر برگزار شد.

هفته پنجم لیگ تیراندازی با کمان به میزبانی بانک ملی گلستان در شهر رودسر در بخش ریکرو مردان دورهای ششم و هفتم وهمچنین بخش زنان در دورهای دوم و سوم برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در پایان هفته پنجم درجدول رده بندی ریکرو آقایان فولاد ماهان با 29، افق سپید با 27 و بانک قوامین با 26 امتیاز و در بخش بانوان فولاد ماهان با 11، کیش با 8 و ترانه دریا با 7 امتیاز رده های اول تا سوم را در اختیار دارند.

نتایج کامل مسابقات به این شرح است:

ریکرو آقایان(دور ششم و هفتم):

نفت امیدیه صفر- افق سپید تهران5

ترانه دریای آبی گیلان 2- افق سپید تهران 3

ترانه دریای آبی گیلان 4-کیش یک

بانک قوامین (ناجا) 3 – کیش 2

همیاری شهرداری های شهرکرد 4- بانک ملی گلستان یک

دهکده کمانداران کردستان صفر- بانک ملی گلستان 5

بانک قوامین (ناجا) یک- فولاد ماهان سپاهان اصفهان 4

بافق یزد صفر- فولادماها نسپاهان اصفهان 5

دهکده کمانداران کردستان 5- بافق یزد صفر

ریکرو بانوان(دور دوم و سوم):

فولاد ماهان سپاهان اصفهان 3 - کیش 2

ترانه دریای آبی گیلان یک - فولاد ماهان سپاهان اصفهان 4

افق سپید تهران یک - ترانه دریای آبی گیلان 4

افق سپید تهران 2- کیش 3

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر