کد خبر: 50042 A

نگاهی بر طرح مستثنی شدن موسسات فرهنگی از شمول قانون نظام صنفی؛

براساس موسسات فرهنگی، هنری، تبلیغاتی و ناشرین از شمول قانون نظام صنفی مستثنی خواهند شد و مجوز این موسسات فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد محول خواهد شد.

ایلنا: در تاریخ ۴ بهمن ماه، طرحی با قید یک فوریت در صحن علنی مجلس مطرح شد که براساس آن، یک تبصره به بند ۱۶ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اضافه می‌شود که مطابق آن موسسات فرهنگی، هنری، تبلیغاتی و ناشرین از شمول قانون نظام صنفی مستثنی خواهند شد و مجوز این موسسات فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد محول خواهد شد. در این صورت کارکردهای صنفی انجمن‌هایی چون اتحادیه‌های ناشران و کتاب فروشان از بین می‌رود و نهادی مستقل برای پیگیری و مطالبه درخواست‌ها و مشکلات نهادهای فرهنگی و هنری وجود نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روز مطرح شدن این طرح در مجلس، عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا در مجلس گفته بود: تجربه مجالس گذشته نشان می‌دهد که اگر این طرح به صور ت عادی مطرح شود، در سال سوم و چهارم مجلس نهم به صحن علنی می‌آید، لذا به دلیل اهمیت این موضوع ما این طرح را به صورت یک فوریتی مطرح کردیم.
او در ادامه تاکید کرده بود: براساس قانون وزارت ارشاد ایجاد دفا‌تر فرهنگی برعهده این وزارتخانه بود، اما پس از تصویب قانون نظام صنفی مقرر شد که همه صنوف از وزارت بازرگانی مجوز بگیرند که با این شرایط مجوز موسسات فرهنگی و تبلیغاتی به حوزه اصناف رفت که در این حوزه تاکسیرانان و صنف‌هایی مثل الکترویکی مجوز کار می‌گیرند. برای کارهای فرهنگی باید متولی فرهنگی در کشور تصمیم‌گیری کند. همچنین تشکیل موسسات فرهنگی و تبلیغی یک کار فرهنگی است و ربطی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد. وزارت فرهنگ و ارشاد باید برای کانونهای فرهنگی و تبلیغی تصمیم‌گیری کند، لذا باید با تصویب این طرح کاری کنیم تا متولی صدور مجوز و تاسیس موسسات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد باشد.
پس از صحبت‌های حیدرپور به دلیل صحبت نکردن مخالف یک فوریت طرح مذکور، موافق نیز سخن نگفت و هیئت رئیسه مجلس یک فوریت را به رای نمایندگان گذاشت.
در جریان رای گیری، این طرح با ۱۰۳ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۳۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن علنی با یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به بند ۱۶ ماده ۲ قانو ن اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مخالفت کردند. بنابر این طرح به صورت عادی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت.
طرح الحاق یک تبصره به بند ۱۶ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به امضای ۳۷ تن از نمایندگان مجلس رسیده است دارای یک مقدمه توحیهی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب تبصره ذیل به بند ۱۶ ماده ۲ قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۶۵ الحاق می‌شود.
گفتنی است تبصره موسسات فرهنگی و هنری، کانون‌های آگهی و تبلیغاتی و ناشران از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است.

عوض حیدرپور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر