کد خبر: 41812 A

روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی با سبکی بدیع و طرح نو کلیه حوادث و مناسبتهایی را که امام خمینی در آن‌ها نقش اساسی داشته یا مرتبط با ایشان بوده را تدوین کرده است.

ایلنا: كتاب روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی که فهرست گویای از تاریخ انقلاب اسلامی و زندگی پرفراز و نشیب پدید آورنده و بنیانگذار آن است شما را از ده‌ها کتاب در این زمینه بی‌نیاز می‌کند.
به گزارش ایلنا، روش این کتاب ذکر مناسبت‌ها به صورت مجزا و فهرست وار است ولی مناسبتهای مهم با اندکی شرح و تفسیر و کامی از متن بیانات حضرت امام مقرون شده و خواننده را بیش از پیش در جریان علت وقوع آن حادثه قرار می‌دهد.
در این کتاب حوادث و مناسبت‌ها ابتدا به ترتیب روز‌ها و ماههای سال شمسی و سپس به ترتیب ماههای قمری (درفصل ضمیمه) تنظیم شده است. فی المثل کلیه حوادث مربوط به اول فروردین از سال تولد حضرت امام تا روز وفات ایشان در ذیل یکم فروردین به تفکیک سال‌ها و سپس مناسبتهای مربوط به دوم فروردین در ذیل دوم فروردین و همچنین تا ۲۹ اسفند آمده است. با این روش علاقه مندان بخصوص مراکز اطلاع رسانی، سایت‌ها و روابط عمومی‌ها می‌توانند از مهم‌ترین مناسبت هر روز در ارتباط باامام خمینی مطلع شوند و در برنامه ریزی‌ها مورد بهره برداری قرار دهند.
کتاب روزنگار که آیینه حوادث نهضت اسلامی ملت ایارن و ده سال مدیرت بی‌بدیل امام خمینی در حساسترین دوران تاریخ ایران است از سوی انتشارات عروج وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به قیمت ۰۰۰/۱۹۰ ریال در آستانه دهه مبارک فجر منتشر گردیده و در اختیار علاقه مندان قرار دارد.

روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر