کد خبر: 100451 A

سعید معیدفر:

به طور حتم گفتمان اعتدال اگر بخواهد اصل واقع بینی خرد و علم محوری را وجه همت خود قرار دهد، نمی‌تواند خارج از زیرگروه یا ترکیبی از این رویکرد‌ها باشد.

ایلنا: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: کنترل بر فرهنگ بدون درنظر گرفتن واقعیات موجود و پیشینه تاریخی آن تنها به مقاومت فرهنگی میان افراد منجر می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، "سعید معیدفر" در همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال که امروز در محل مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد گفت: سیاست اعتدالی در عین حال که نگران جامعه و ارزش‌های آن است به تغییرات وقع می‌گذارد و در ‌‌نهایت موفقیت در عمل حاصل شود.

وی به گفتمان عدالت در بیانات رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: خردورزی، علم باوری و دوری از افراط و تفریط، توازن میان آرمان و واقعیت، تحول خواهی، ضمن حفظ اصول حاکمیت اخلاق و قانون تقدم منافع ملی بر منافع حزبی و جناحی، رعایت حقوق و آزادی‌های همه شهروندان و پاسخگویی به جامعه از گفتمان عدالت در بیانات ایشان است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این گفتمان تفاوتی بنیادین با گفتمان‌های ایدئولوژیک و جناحی دارد و تلاش دارد تا خود را از گفتمان‌های پیشین باز‌شناسی کند.

معیدفر با اشاره به اینکه این گفتمان مبنای خود را در پذیرش واقعیت خرد علم منافع ملی حقوق و آزادی‌های همه اقوام و ملل ساکن در ایران و تعامل با جهان می‌گذارد افزود: این درحالی است که این گفتمان می‌خواهد به اخلاق اصول و آرمان‌ها نیز پایبند بماند.

وی به چهار رویکرد کلان به فرهنگ و برنامه ریزی فرهنگی که توسط دولت‌ها توجه شده است؛ اشاره کرد و افزود: به طور حتم گفتمان اعتدال اگر بخواهد اصل واقع بینی خرد و علم محوری را وجه همت خود قرار دهد نمی‌تواند خارج از زیرگروه یا ترکیبی از این رویکرد‌ها باشد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران رویکرد ایدئولوژیک را یکی از این چهار رویکرد عنوان کرد و افزود: در این رویکرد اتخاذ یک ایدئولوژی گروهی یا جناحی یا آرمان گرایانه و سعی در تحمیل آن به جامعه را دنبال می‌کند.

معیدفر همچنین به رویکرد بنیادگرایانه به فرهنگ و برنامه ریزی فرهنگی اشاره کرد و افزود: در این رویکرد ابتناء بر کتاب مقدس و اتخاذ تفسیری ارتودکس از آن و سعی بر اعمال آن بر جامعه دنبال می‌شود.

به گفته وی؛ رویکرد نخبه گرایانه نیز با اتکا بر دریافتی‌های اندیشمندانه از جامعه و فرهنگ توسط اصحاب دانش و احالی فرهنگ و هنر در یک جامعه و تبدیل آن به نهاد‌ها و بنیادهای فرهنگی سعی در ترویج فرهنگ در جامعه دارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به رویکرد واقع گرایانه به فرهنگ و برنامه ریزی فرهنگی اشاره کرد و افزود: این رویکرد فروکاستن فرهنگ به آنچه در زندگی روزمره جریان دارد و همچنین بازنمایی و تولید آن را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به رویکردهایی که باید در گفتمان اعتدال مورد توجه قرار گیرد، افزود: تغییر تحول تبادل و دگرگونی فرهنگی امری اجتناب ناپذیر است از همین رو این موضوع در گفتمان اعتدال باید لحاظ شود.

معیدفر خاطرنشان کرد: کنترل بر فرهنگ بدون درنظر گرفتن واقعیات موجود و پیشینه تاریخی آن تنها به مقاومت فرهنگی میان افراد منجر می‌شود.

به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هر نوع سیاست و برنامه ریزی فرهنگی باید در شناخت علمی از فرهنگ تحولات و تنوع آن (قومی و منطقه و...) در جامعه مبتنی باشد.

سعید معیدفر همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر