کد خبر: 100446 A

هادی خانیکی:

دانشگاه وقتی در موقعیت تعادل قرار می‌گیرد که سیاست‌گذاری‌ها نیز به تعادل نزدیک شود.

ایلنا: عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اکنون نسبت میان دانشگاه سیاست و فرهنگ در جامعه با نسبتی نامتوازن، ناموزون، ناهمزمان و به طول خلاصه بدقواره است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی خانیکی در همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال که امروز در محل مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد، گفت: جامعه امروز ما دوره پرشتابی را از نظر صورت بندی‌های فرهنگی اجتماعی و سیاسی تجربه می‌کند نقطه مرکزی این شتاب همزمانی و در آمیختگی دگرگونی‌های اسختاری و نظام معانی در سطوح ملی و جهانی است.

وی با اشاره به اینکه هر بخشی از جامعه که به لحاظ ساختی تحو‌ل‌پذیر‌تر باشد بیشتر در مرکز این دگرگونی قرار می‌گیرد، افزود: نهاد دانشگاه ازجمله این بخش‌هاست که به دلیل ویژگی‌های درونی و مناسبات بیرونی خویش دستخوش تغییراتی پرشتاب است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به انواع دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: به لحاظ نظری صحبت از پیدایش و تحول حداقل ۵ نوع دانشگاه؛ دانشگاه نخبه پرور، دانشگاه انبوه، دانشگاه مواجه با جنبش‌های اجتماعی، دانشگاه مواجه با مقتضیات بازار و دانشگاه مواجه با جامعه اطلاعاتی و ارتباطی و ارتباطی در دوران متأخر به میان می‌آید.

خانیکی خاطرنشان کرد: با شدت و شتاب تغییرات جامعه ایرانی نهاد دانشگاه در ایران از سویی همه این دسته بندی‌های تاریخی را به صورتی متداخل دربرمی‌گیرد و از سویی دیگر در مواجهه با دو حوزه سیاست و فرهنگ گرفتار انواع تناقض و عدم تعادل می‌شود.

وی نسبت میان دانشگاه، سیاست و فرهنگ را در جامعه نسبتی نامتجانس، ناموزن ناهمزمان و بدقواره دانست و افزود: با تکیه بر مفهوم ساختاری اعتدال که پذیرش نوعی موازنه میان دوگانه‌های گریز ناپذیر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است می‌توان وضعیت تاریخی دانشگاه را در ایران به خصوص در دهه‌های پیشین مورد مطالعه قرار داد و عوارض دانشگاه سیاست زده یا دانشگاه سیاست گریز، دانشگاه متقلب یا دانشگاه بی‌دیسیپلین را بررسی کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در استقلال دانشگاه و مشارکت دانشگاهیان تأکید کرد و افزود: دانشگاه وقتی در موقعیت تعادل قرار می‌گیرد که سیاست گذاری‌ها نیز به تعادل نزدیک شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر