کد خبر: 8077 A

سخنگوی سازمان سینمایی اعلام کرد:

پیشنهاد‌حضور یک نماینده درشورای بازنویسی خانه سینما از طرف رئیس جمهور بود،ولی هنوز هیچ دستورالعمل قطعی از طرف ایشان به ارشاد وسازمان سینمایی در خصوص شورای مذکور ابلاغ نشده است

 ایلنا:  سعید رجبی فروتن سخنگوی سازمان سینمایی در خصوص بیانیه منتشر شده تحت عنوان روسای اصناف سینمایی از سوی 27 صنف سینمایی توضیحاتی ارائه كرد:


 به گزارش خبرنگار ایلنا متن این بیانیه بدین شرح است:

بیانیه‌ای که امروز منتشر شده حاوی نام‌ها و عناوینی است که هیچ کدام جایگاه قانونی ندارند وبدیهی است هر تقاضا و طرح موضوعی تحت این عناوین نمی‌تواند مورد اعتنا باشد آنچه که قابل تاکید می‌باشد.


این است که سازمان سینمایی از هر اقدام وتصمیمی که بر تشکیل صنوف سینمایی قانونمند ودیگر تشکل‌ها ی مرتبط وفق ضوابط وآیین نامه‌های موجود در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی که زیر نظر هیات رسیدگی به مراکز فرهنگی وهنری صورت پذیرد استقبال خواهد کرد.


در خصوص تقاضایی که برا ی حضور نماینده وزارت ارشاد در شورای باز نویسی اساسنامه خانه سینما مطرح شده باید اضافه کرد رئیس جمهور پیشنهاد‌های مختلفی ارائه داده‌اند که از آن میان حضور یک نماینده از طرف ایشان در این شورا جدی تربود ولی هنوز هیچ دستورالعمل قطعی از طرف ایشان به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وسازمان سینمایی در خصوص شورای مذکور ابلاغ نشده است.

خانه سینما شمقدری عسگرپور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر