کد خبر: 7820 A

مزدا مرادعباسی:

فیلمنامه نویسی که در این حوزه می نویسد باید به موضوعات آن اشراف داشته باشد تا بتواند از اجزای فعالیتی که برای اجرا مدنظر دارد با دیدگاهی مستند گونه دفاع کند. در عین حال نباید از مقتضیات دنیای امروز که در سلطه رسانه های متنوع قرار دارد غافل شود.

 ایلنا:مزدا مرادعباسی، پژوهشگر سینما با اشاره به نخستین جشنوراه فیلمنامه و عکس مد و لباس، گفت: فردی که می خواهد فیلمنامه کوتاه درباره لباس و آداب آن بنویسد در درجه نخست باید با تاریخ ملتی به نام ایران و پوشش مردان و زنان مرز و بوم آن آشنایی کامل داشته باشد.

 به گزارش ایلنا،وی با بیان این که پوشش در طول قرون گذشته تغییرات بصری زیادی به خود دیده و از حکومت ها و نگرش های مختلف تاثیر پذیرفته است، افزود: فیلمنامه نویسی که در این حوزه می نویسد باید به موضوعات آن اشراف داشته باشد تا بتواند از اجزای فعالیتی که برای اجرا مدنظر دارد با دیدگاهی مستند گونه دفاع کند. در عین حال نباید از مقتضیات دنیای امروز که در سلطه رسانه های متنوع قرار دارد غافل شود.

نویسنده کتاب «رویاهاتو از دست نده» ادامه داد: نویسنده نگاهی که در فیلم ارایه می دهد نباید واپس زدگی، بی میلی و اکراه در مخاطب ایجاد کند بلکه در به وجود آمدن اشتیقاق برای یافتن الگوهای ایرانی و اسلامی و لحاظ کردن این الگوها و نوع پوشش در نظر مخاطب تلاش کند.

مرادعباسی با بیان این که آنچه در قالب یک فیلم کوتاه بیشتر حایز اهمیت است ارایه بیشترین اطلاعات در کوتاه ترین زمان با در نظر گرفتن جذابیت های دیداری لازم برای جلب توجه مخاطب است، تصریح کرد: به نحوی که مخاطب پس از تماشای فیلم اثری از خاطره فیلم با خود همراه داشته باشد که این مهم هدف بزرگی است که نیل به آن چندان به آسانی محقق نمی شود و مستلزم صرف وقت از سوی گروه سازنده برای شناخت کامل نسبت به این حیطه موضوعی است.

وی اظهار داشت: مخاطب به آسانی می تواند اثری که ریشه در شناخت تاریخ این مرز و بوم و تلاش گروه سازنده دارد از اثر دیگری که در سطحی نگری و کم مایه بودن ساختار به نمایش در آمده تمیز دهد و این مهمترین وظیفه فیلم ساز است.

این پژوهشگر سینما با بیان این که مهمترین وظیفه فیلم ساز است که برای شعور و سلیقه مخاطب خود احترام قایل شود تا اثری بتواند اثرگذاری لازم را داشته باشد، گفت: ایجاد ساختاری مغشوش، کم مایع و سطحی به راحتی از ذهن مخاطب و حافظه سینما پاک خواهد شد.

نویسنده «واژه در قاب» یکی از مهمترین رسانه ها در ایجاد ارتقا و تغییرات اندیشه ها وعقاید افراد هر جامعه را سینما دانست و اضافه کرد: این قضیه به جاذبه بی رغیبی که در ذات سینما نهفته بازمی گردد.

وی یادآور شد: برگزاری این گونه جشنواره و حرکت ها تلاشی در جهت به نمایش گذاشتن پیشینه پرافتخار و وجه تمایز غرورآمیز ایرانیان نسبت به دیگر ملت هاست و می تواند در جهت ایجاد انگیزه دست اندرکاران عرصه سینما و مخاطبان آن ها نقش مهمی ایفا کند.

نخستین جشنواره «فیلمنامه کوتاه وعکس مد و لباس» به همت بنیاد ملی مد و لباس اسلامی ایرانی وابسته به معاونت امور هنری اواخر آبان ماه برگزار می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر