کد خبر: 4783 A

شنبه 11 شهریور،

کارگردانان و تهیه کنندگان فیلم‌های سینمایی برف روی کاج‌ها، بی‌خود و بی‌جهت، پذیرایی ساده، پل چوبی، من مادر هستم و من همسرش هستم با نویسندگان و خبرنگاران مطبوعاتی به گفت‌و‌گو می‌نشینند.

نشست مطبوعاتی شش فیلم محروم از اکران در حوزه هنری برگزار می‌شود

 به گزارش خبرنگار ایلنا کارگردانان و تهیه کنندگان شش فیلم سینمای اجتماعی با نویسندگان و خبرنگاران مطبوعاتی به گفت‌و‌گو می‌نشینند.
این گفت‌و‌گو روز شنبه اول مهر ساعت ۱۱ صبح در بشرا فیلم برگزار می‌گردد.
کارگردانان و تهیه کنندگان فیلم‌های سینمایی برف روی کاج‌ها، بی‌خود و بی‌جهت، پذیرایی ساده، پل چوبی، من مادر هستم و من همسرش هستم حضور گرم نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات را در این نشست گرامی می‌دارند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر