کد خبر: 4722 A

قرار است محمدرضا شریفی نیا در كنار سیدعباس میرهاشمی جاسم غضبان‌پور داوری بخش عكس جشنوراه فیلم مقاومت را انجام دهند.

داوران بخش مسابقه عکس فیلم‌های سینمایی دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس معرفی شدند.
 به گزارش ایلنا، هیاتی متشکل از محمدرضا شریفی نیا، سیدعباس می‌رهاشمی و جاسم غضبان‌پور کار داوری این بخش را برعهده دارند.


 ۱۷ عکاس با ۱۰۸ قطعه عکس در بخش مسابقه عکس فیلم‌های سینمایی دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت و دفاع مقدس شرکت کردند. عکس فیلم‌های سینمایی «بوسیدن روی ماه – پایان نامه»، «برلین منفی هفت»، «شور شیرین»، «گلچهره»، «بیداری»، «ضد گلوله»، «باد و مه»، «۳۳ روز»، «فیلادلفی»، «ملکه»، «باد ومه»، «روزهای زندگی»، «زیبا‌تر از زندگی»، «یوسف هور»، «بزرگ مرد کوچک»، «انسان‌ها»، «رها‌تر از دریا» توسط ۱۷ عکاس در جشنواره فیلم مقاومت شرکت کرد.
در این خبر اسامی عکاسان متقاضی شرکت در این بخش جشنواره به این ترتیب اعلام شد:
۱- مهدی دلخواسته با مجموعه عکسهای فیلم (بوسیدن روی ماه – پایان نامه)
۲- جواد جلالی با مجموعه عکسهای فیلم (برلین منفی هفت)
۳- سید جلال الدین حمیدی با مجموعه عکس‌های فیلم (شور شیرین)
۴- ماهور موسائیان با مجموعه عکس‌های فیلم (گلچهره)
۵- سحاب زریباف با مجموعه عکس‌های فیلم (بیداری)
۶- محمد فوقانی با مجموعه عکس‌های فیلم (ضد گلوله)
۷- حمید رضا کشانی با مجموعه عکس‌های فیلم (باد و مه)
۸- محمد حسن ناحی با مجموعه عکس‌های فیلم (۳۳ روز)
۹- محمد جامعی با مجموعه عکس‌های فیلم (فیلادلفی)
۱۰- امیر حسین شجاعی با مجموعه عکس‌های فیلم (ملکه)
۱۱- محمد گلچین با مجموعه عکس‌های فیلم (باد ومه)
۱۲- امید صالحی با مجموعه عکس‌های فیلم (روزهای زندگی)
۱۳- کسری نیک رفتار با مجموعه عکس‌های فیلم (زیبا‌تر از زندگی)
۱۴- حافظ احمدی با مجموعه عکس‌های فیلم (یوسف هور)
۱۵- مریم امیری با مجموعه عکس‌های فیلم (بزرگ مرد کوچک)
۱۶- محبوبه گشایشی اول با مجموعه عکس‌های فیلم (انسان‌ها)
۱۷- ریحانه زنگنه با مجموعه عکس‌های فیلم (رها‌تر از دریا)

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر