کد خبر: 72993 A

واكنش مدیركل به درخواست اعضای خانه تئاتر؛

سندی كه به خانه تئاتر ارسال كردیم حاصل پیشنهاد‌های همكاران و كارشناسان پس از 18جلسه كارشناسی بود كه انتظار می‌رود انجمن‌های خانه تئاتر پس از بحث و كارشناسی نتیجه را در رابطه با پیشنهادهای مطرح شده به ما انتقال بدهند كه همچنان منتظر پاسخ آن‌ها هستیم.

ایلنا: رسیدگی به قرارداد تیپ هنرمندان تئاتر كشور و تطبیق این سند مهم با شرایط اقتصادی و قوانین روز كشور از سال گذشته با جدیت آغاز شد اما این طور به نظر می‌رسد كه این روند آهسته آهسته به سمت فرسایشی شدن پیش می‌رود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، درحالیكه بخشی از اعضای خانه تئاتر ازجمله ایرج راد، مدیرعامل این نهاد صنفی اعتقاد دارند هیچ نگرانی از بابت طولانی شدن روند رسیدگی به سند قرارداد تیپ هنرمندان تئاتر وجود ندارد و این خواست جمعی چه در این دولت و چه در دولت آینده باید به سرانجام برسد اما در مقابل هستند هنرمندانی كه معتقدند پیشرفت كند بررسی سند پیشنهادی از سوی اداره كل مركزهنرهای نمایشی به نفع هنرمندان نیست و به نوعی فرصت سوزی محسوب می‌شود. در این میان اما هر دو گروه مخالف بر یك نكته موضع مشترك و موافق دارند و تاكید می‌كنند مدیركل مركز می‌تواند دوبرابر شدن دستمزدها را پیش از بررسی نهایی سند قرارداد اعلام كند.

قادر آشنا مدیركل مركرهنرهای نمایشی در پاسخ به این درخواست گفت:‌ به روز رسانی محتوای قرارداد تیپ به این شكل نیست كه من به عنوان مدیركل مركزهنرهای نمایشی به راحتی اعلام كنم همه چیز حل شد و كار به پایان رسیده است. یا اینكه به راحتی اعلام كنم مبالغ دوبرابر خواهد شد. بنده به عنوان مدیر هیچگاه زیر بار تعهدی به این شكل نخواهم رفت. سندی كه ما به خانه تئاتر ارسال كردیم حاصل پیشنهاد‌های همكاران و كارشناسان پس از 18جلسه كارشناسی بود كه انتظار می‌رود انجمن‌های خانه تئاتر پس از بحث و كارشناسی نتیجه را در رابطه با پیشنهادهای مطرح شده به ما انتقال بدهند كه همچنان منتظر پاسخ آن‌ها هستیم.

باتوجه به این نظرات همان‌طور كه انتظار می‌رفت احتمالا باید به روزرسانی قرارداد تیپ و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی را تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری منتفی دانست و تا مشخص شدن رئیس دولت آینده و تغییرات مدیریتی در سطح خُرد صبر كرد. در این میان دو نكته وجود دارد، نخست آنكه طبق نظر عده‌ای از اعضای خانه تئاتر مانند مریم كاظمی، یكی از نمایندگان خانه تئاتر برای پی‌گیری به روز رسانی سند قرارداد تیپ، هنگامی كه سند تیپ تصویب شده در سال82 اجرا نمی‌شود چه عاملی موجب می‌شود انتظار داشته باشیم سند جدید ضمانت اجرایی خواهد داشت؟ نكته مهم دیگر این است كه تورم روز به روز بیشتر می‌شود و سازمان‌ها و موسساتی مانند تاكسی رانی حداقل 30% بر دستمزدهای سال گذشته خود اضافه كرده‌اند اما هنرمندان همچنان از همین مطابق‌سازی ساده با شرایط روزانه محروم هستند.

خانه تئاتر مرکزهنرهای نمایشی بازنگری در قرارداد تیپ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر