کد خبر: 57601 A

در جلسه روز یکشنبه اعضای منتخب هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، دکتر علی اصغر پیوندی به عنوان رئیس جدید نظام پزشکی تهران انتخاب و معرفی شد.

ایلنا: رئیس جدید نظام پزشکی تهران بزرگ در جلسه روز یکشنبه اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی تهران انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، در جلسه روز یکشنبه اعضای منتخب هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، دکتر علی اصغر پیوندی به عنوان رئیس جدید نظام پزشکی تهران انتخاب و معرفی شد.

همچنین دکتر سید حمید خویی نایب رئیس اول و دکتر سیدان نایب رئیس دوم نظام پزشکی تهران انتخاب شدند.

دکتر محمدمهدی گلمکانی نیز به عنوان دبیر هیئت مدیره نظام پزشکی تهران تعیین و معرفی شد.

در ادامه این جلسه ۸ تن از اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ به عنوان نمایندگان این هیئت مدیره در مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور معرفی شدند که عبارتند از دکتر علیرضا زالی، دکتر محمد صاحب الزمانی، دکتر محمدمهدی قیامت، دکتر ایرج خسرونیا، دکتر سیدان، دکتر سیدحمید خویی و دکتر محمدمهدی گلمکانی.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر