کد خبر: 50196 A

رئیس شورای عالی نظام پرستاری؛

همه مشاغل در جای خود حساسیت ویژه‌ای دارند، اما رشته‌های شغلی گروه پزشکی به علت ارتباط با انسان (اشرف مخلوقات) حساسیت و جایگاه ویژه‌ای دارند.

ایلنا: رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت: گروه پرستاری که حداقل ۶۰ درصد شاغلان بخش بالین کشور را تشکیل می‌دهند به علت فشار کاری ناشی از کمبود نیروی انسانی در معرض خطاهای شغلی هستند.

به گزارش ایلنا، یعقوب جعفری اظهار کرد: پرستاران به علل مختلف دیگری چون مسئولیت انجام بسیاری از امور بیماران، عدم بازآموزی مناسب حرفه‌ای پس از اشتغال و... در معرض وقوع خطاهای شغلی پرستاری هستند.

وی ادامه داد: از این رو‌‌ همان طور که هر فرد خود را بیمه درمان می‌کند یا در مورد بیمه خودرو اقدام می‌کند باید پرستاران بیش از پیش و با حساسیت فراوان نسبت به بیمه مسئولیت شغلی اهتمام کنند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری افزود: البته بیمه مسئولیت به معنای تأیید بی‌مبالاتی و قصور پرستاران نیست و همه پرستاران موظف هستند طبق استانداردهای خدمات پرستاری به درستی عمل کنند اما باید شرایطی فراهم شود تا در صورت وقوع خطاهای پرستاری مشمول پرداختهای کلان دیه ناشی از قصور نشوند.

جعفری گفت: همه مشاغل در جای خود حساسیت ویژه‌ای دارند، اما رشته‌های شغلی گروه پزشکی به علت ارتباط با انسان (اشرف مخلوقات) حساسیت و جایگاه ویژه‌ای دارند.

وی یادآور شد: خطاهای شغلی مشابه سایر خطاهای انسانی اجتناب پذیر است اما خسارتهای ناشی از آن دارای اهمیت و بعضاً خسارت‌ها جبران ناپذیر است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر