کد خبر: 50133 A

با توجه به تغییراتی که در برنامه پزشک خانواده اعمال شده است و همچنین اعتبارات سال ۹۲ امیدواریم برنامه با دقت و حدّت بیشتری اجرا شود.

ایلنا: معاون بهداشت وزارت بهداشت از پیش بینی اعتبارات مناسب در بودجه سال ۹۲ برای اجرای برنامه پزشک خانواده خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا مصداقی نیا افزود: برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بودجه سال آینده اعتبارات مناسبی لحاظ شده است.

وی افزود: این اعتبارات کمک می‌کند برنامه لازم، ضروری و مفید پزشک خانواده با قوت بیشتری پیش برود.

وی ادامه داد: با توجه به تغییراتی که در برنامه پزشک خانواده اعمال شده است و همچنین اعتبارات سال ۹۲ امیدواریم برنامه با دقت و حدّت بیشتری اجرا شود.

مصداقی نیا در مورد تغییرات برنامه پزشک خانواده گفت: با توجه به وضعیت هر استان تغییرات جزیی در جهت همسان سازی برنامه با شرایط استان‌ها صورت می‌گیرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت اضافه کرد: پیش از این، برنامه پزشک خانواده برای کل کشور به صورت یکسان تنظیم شده بود ولی در برنامه جدید شرایط بومی و محلی استان‌ها نیز در جهت اجرای بهتر آن دخالت داده می‌شود ولی ساختار و اسکلت کل برنامه پزشک خانواده تغییری نکرده است و‌‌ همان برنامه قبلی است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر