کد خبر: 49861 A

در ششمین انتخابات نظام پزشکی تهران در مجموع ۶۵۱۰ نفر رأی خود را به صندوق ریختند که از این تعداد حدود ۳۵۰۰ نفر پزشک، هزار و ۶۷ نفر داروساز، ۸۲۳ نفر دندانپزشک، ۵۴۶ نفر ماما، ۲۷۰ نفر متخصص علوم آزمایشگاهی و حدود ۴ نفر از گروههای پروانه دار بودند.

ایلنا: اسامی نهایی ۱۷ نفر منتخب نظام پزشکی تهران اعلام شد.

به گزارش ایلنا، انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی تهران مانند ۱۸۵ شهر دیگر در ۶ گروه مجزا شامل گروه پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، ماما‌ها، متخصصان علوم آزمایشگاهی و گروه‌های پروانه دار (شامل فیزیوتراپ‌ها، شنوایی سنج‌ها، گفتار درمان‌ها، بینایی سنج‌ها و متخصصان اروتز و پروتز) برگزار شد.

در شهر تهران از مجموع این ۶ گروه ۱۷ نفر شامل ۱۰ پزشک، ۲دندانپزشک، ۲ داروساز، یک نفر ماما، یک نفر متخصص علوم آزمایشگاهی و یک نفر از بین گروههای پروانه دار انتخاب شدند که نمایندگان هر یک از این گروه‌ها را اعضای جامعه‌‌ همان گروه انتخاب می‌کنند.

در ششمین انتخابات نظام پزشکی تهران در مجموع ۶۵۱۰ نفر رأی خود را به صندوق ریختند که از این تعداد حدود ۳۵۰۰ نفر پزشک، هزار و ۶۷ نفر داروساز، ۸۲۳ نفر دندانپزشک، ۵۴۶ نفر ماما، ۲۷۰ نفر متخصص علوم آزمایشگاهی و حدود ۴ نفر از گروههای پروانه دار بودند.

بر اساس نتایج نهایی این انتخابات در شهر تهران در گروه پزشکی علیرضا زالی با ۱۹۱۷ رأی، علی فتاحی با ۱۰۹۵ رأی، علی اصغر پیوندی، محمد حسین بدخش، ایرج خسرونیا، حسن هویدا، محمد مهدی حفیظی، احمد شجاعی، محمد مهدی قیامت و محمد مهدی گلمکانی با کسب بیشترین آرا به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره نظام پزشکی تهران انتخاب شدند.

همچنین در گروه داروسازان خیرالله غلامی و سید حمید خویی بیشترین آرا را به دست آوردند، در گروه دندانپزشکی علی یزدانی و کاوه سیدان انتخاب شدند. در گروه مامایی معصومه آباد بیشترین رأی را کسب کرد و در گروه متخصصان پیراپزشکی پروانه دار نیز مرتضی حیدری بیشترین آرا را به دست آورد.

در ادامه این انتخابات هر یک از ۱۸۵ شهری که این انتخابات در آن‌ها برگزار شده است به نسبت تعداد منتخبان خود افرادی را به عنوان اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی معرفی می‌کنند و مجمع عمومی این سازمان نیز طی یک انتخابات دیگر اعضای شورای عالی نظام پزشکی را انتخاب خواهد کرد.

طبق قانون مجمع عمومی نظام پزشکی می‌تواند مستقیماً رئیس کل سازمان نظام پزشکی را انتخاب کند یا اختیار انتخاب رئیس کل را به شورای عالی نظام پزشکی تفویض کند.

حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی را طبق قانون رئیس جمهوری امضا می‌کند.

سازمان نظام پزشکی بزرگ‌ترین سازمان غیر دولتی کشور است که با بیش از ۲۰۰هزار عضو حدود ۵۰سال سابقه فعالیت دارد و طبق قانون جدید اختیارات زیادی برای تعیین تعرفه‌های پزشکی، رسیدگی به تخلفات گروههای پزشکی، صدور مجوز مطب پزشکان یا لغو آن دارد. البته از حدود ۵ سال پیش با تصویب ماده‌ای در قانون برنامه توسعه اختیار تعرفه گذاری خدمات پزشکی از سازمان نظام پزشکی گرفته شد و در این زمینه نقش مشاوره‌ای و کار‌شناسی با همکاری وزارت بهداشت و بیمه‌ها در شورای عالی بیمه پیدا کرد.

 

انتخابات نظام پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر