کد خبر: 16534 A

رئیس دانشکده پرستاری- مامایی شهید بهشتی:

هم اکنون این آیین نامه برای تصویب نهایی به وزارت بهداشت داده شده است تا در صورت تصویب برای اجرا ابلاغ شود.

ایلنا: رئیس دانشکده پرستاری- مامایی شهید بهشتی از تدوین آیین نامه اجرای طرح اینترشیپ در سراسر کشور با مشارکت دانشکده پرستاری مامایی تهران، شهیدبهشتی، دفتر قائم مقام وزیر در امور پرستاری و بورد پرستاری کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، عباس عباس‌زاده اظهار کرد: هم اکنون این آیین نامه برای تصویب نهایی به وزارت بهداشت داده شده است تا در صورت تصویب برای اجرا ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون دانشجویان سال آخر پرستاری (ترم ۷ و ۸) در این دانشکده به شیوه اینترشیپ آموزش می‌بینند، گفت: بدین ترتیب دانشجویان نظیر پرسنل پرستاری یک شیفت کامل را در بیمارستان حضور دارند و با نظارت سرپرستار ضمن آموزش فعالیت نیز می‌کنند.

رئیس دانشکده پرستاری- مامایی شهیدبهشتی با بیان اینکه پرستاران برحسب واحد درسی در یک بخش حضور دارند، ادامه داد: در کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری برحسب آیتم‌های درسی در بخش حاضر می‌شوند.

عباس‌زاده با بیان اینکه بدین ترتیب دانشجویان پرستاری بخش را ساعت ۷ تحویل می‌گیرند و ساعت ۳۰/  ۱۳ تحویل می‌دهند، افزود: همچنین این دانشجویان از امکانات پرسنل بیمارستان نظیر تغذیه و ایاب و ذهاب بهره‌مند می‌شوند و در پایان ماه نیز مبلغی به پرستاران پرداخت می‌شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر