کد خبر: 4782 A

برای نخستین بار در نمایشگاه پلیس؛

با نصب این فنس هابه طور هوشمندورودوخروج به محدوده های حفاظت شده کنترل وبه صورت لحظه ای قابل ردگیری وشناسایی است. نخستین نمونه این فنس ها برای نخستین باردرکشور ساخته شده ودراین نمایشگاه رونمایی خواهدشد.

ایلنا: نخستین فنس های هوشمند حفاظتی ساخت ایران دریازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پلیسی،ایمنی وامنیتی رونمایی ودر معرض دیدعموم قرارخواهدگرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا این فنس‌ها از قابلیت اتصال به پردازشگر هوشمندبرخوردار بوده و قادرند هرگونه عبور غیرمجاز یا تخریب وهرگونه عملیات دیگری که منجر به ورود افراد غیرمجازبه محدوده های حفاظت شده می شودرا بلافاصله شناسایی و اطلاعات شخص وارد شده را پردازش وبه سرور مرکزی اطلاع دهند.

این فنس ها قابلیت استفاده در نقاط حساس مرزی وحفاظت از مراکز پراهمیت نظیر پالایشگاه ها،نیروگاه ها وسکوهای نفتی رادارندودرارتقای امنیت نرم این مراکزاهمیت بسزایی دارند.

با نصب این فنس هابه طور هوشمند ورود و خروج به محدوده های حفاظت شده کنترل وبه صورت لحظه ای قابل ردگیری وشناسایی است. نخستین نمونه این فنس ها برای نخستین باردرکشور ساخته شده ودراین نمایشگاه رونمایی خواهدشد.

این گزارش می افزاید: همچنین دراین نمایشگاه فن آوری بومی درباره ساخت سرورهای غیر قابل هک و نفوذ به نمایش درمی آید. این سرورهامی توانند در ایمن سازی سیستم امنیتی مراکزمهم کشوردربرابرحمله های اینترنتی وویروس ها نقش موثری ایفا کنند.

رونمایی ازیکی از نمونه های پهپاد ایرانی و تجهیزات ویژه تامین امنیت بانوان وخانواده ها بخشی دیگر از برنامه های یازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پلیسی،ایمنی وامنیتی است.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پلیسی،ایمنی وامنیتی از سوم تا ششم مهر درمحل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر