کد خبر: 82535 A

آموزش های مهارتی در دولت تدبیر و امید؛

مهارت آموزی توأم با کار آموزی در محیط واقعی کار مناسبترین شیوه در کشورهای پیشرفت از جمله آلمان بوده است که ایران نیز می تواند با توسعه آن به حل مشکل بیکاری به پردازد.

ایلنا: کلید اشتغال، مهارت آموزی است.

رضا سعیدی رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد تهران در مصاحبه ای با ایلنا و در پاسخ به راههای تحقق بیکاری تک رقمی یک از راهها را توسعه آموزشهای مهارتی و فنی حرفه ای دانست و معتقد است یکی از مهمترین و عملی ترین راه های برون رفت از معضل بیکاری، مهارت آموزی است.

معاون اسبق سازمان آموزش فنی و حرفه ای در دولت سازندگی در ادامه افزود: مهارت آموزی توأم با کار آموزی در محیط واقعی کار مناسبترین شیوه در کشورهای پیشرفت از جمله آلمان بوده است که ایران نیز می تواند با توسعه آن به حل مشکل بیکاری به پردازد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر