کد خبر: 71534 A

سئوالات دروس تعلیمات دینی،‌ اجتماعی، تاریخ و جغرافیا در ارزشیابی جامع از کتاب‌های دوم راهنمایی و سوم راهنمایی به نسبت 8 نمره از پایه دوم و 12 نمره از پایه سوم طرح می‌شود؛ سؤالات سایر دروس همانند سؤالات دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی تحصیلی خواهد بود.

ایلنا: شورای عالی آموزش و پرورش نحوه صدور مدرک دانش آموزان سوم راهنمایی که حداقل 18 سال سن دارند را تصویب کرد که براساس این مصوبه دارندگان مدرک قبولی پایه ششم ابتدایی نظام قدیم یا پنجم ابتدایی، مشروط بر آنکه حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند، می توانند در ارزشیابی جامع شرکت و در صورت موفقیت، کارنامه قبولی پایه سوم راهنمایی تحصیلی را دریافت کنند.

به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، دارندگان مدرک قبولی پایه ششم ابتدایی نظام قدیم یا پنجم ابتدایی که مدرک تحصیلی خود را تا سال تحصیلی 91ـ90 کسب کرده باشند، مشروط بر آنکه حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند می توانند در زمان برگزاری ارزشیابی نوبت دوم یا شهریور ماه پایه سوم راهنمایی به صورت داوطلب آزاد در ارزشیابی جامع شرکت کنند و در صورت موفقیت کارنامه قبولی پایه سوم راهنمایی تحصیلی را دریافت کنند.

در این مصوبه آمده است: سئوالات دروس تعلیمات دینی،‌ اجتماعی، تاریخ و جغرافیا در ارزشیابی جامع از کتاب‌های دوم راهنمایی و سوم راهنمایی به نسبت 8 نمره از پایه دوم و 12 نمره از پایه سوم طرح می‌شود؛ سؤالات سایر دروس همانند سؤالات دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی تحصیلی خواهد بود.

این مصوبه در پی نامه ابراهیم سحرخیز معاون آموزش متوسطه در تاریخ 28 آذرماه 91 که در خصوص پیشنهاد اصلاح ماده 33 و تبصره 2 ذیل آن مندرج در آیین‌نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی است، پس از بررسی و تأیید در جلسه 266 کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی شورای عالی تاریخ 29 بهمن‌ماه 1391 به تأیید اعضای شورای عالی آموزش و پرورش رسید.

بر این اساس ماده 33 و تبصره 2 ذیل آن موضوع آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی مصوب جلسه 750 شورای عالی تاریخ 26 تیرماه 86، اصلاح شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر