کد خبر: 50094 A

حداقل معدل ۱۹ شرط شرکت درآزمون مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) است اما برای ورود به مدارس نمونه دولتی به میزان ۲۰ درصد معدل پایه‌های پنجم ابتدایی و دوم راهنمایی درنمره آزمون موثر خواهد بود.

ایلنا: رئیس مرکز استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان از آغاز ثبت‌نام مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی از امروز شنبه ۵ اسفند ماه جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهری سویزی گفت: ‌براساس برنامه زمانبندی، ثبت نام در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی از ۵ تا ۲۳ اسفندماه سال جاری انجام می‌شود و مدیران کل آموزش وپرورش استان‌ها مسئولیت اطلاع رسانی درخصوص نحوه ثبت نام دراین آزمون از طریق شبکه‌های استانی را برعهده دارند.

وی با اعلام اینکه امسال ثبت‌نام در این آزمون در مدارس محل تحصیل فعلی دانش‌آموزان انجام می‌شود، افزود: ‌آزمون مذکور در دو حوزه سمپاد ونمونه دولتی برای ورود به پایه‌های اول راهنمایی و اول دبیرستان وهنرستان به صورت یکپارچه در اردیبهشت ماه سال ۹۲ برگزار خواهد شد.

سویزی در مورد آزمون ورودی دوره راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) ونمونه دولتی با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد محتوای سوالات آزمون از پایه ششم ابتدایی طراحی خواهد شد، ادامه داد: دارا بودن حداقل معدل کل ۱۹ و ۱۶ در پایه پنجم ابتدایی به ترتیب شرط ورود به مدارس سمپاد و نمونه دولتی است.

وی اضافه کرد: براساس دستورالعمل، ثبت نام در آزمون استعدادهای درخشان (سمپاد) ونمونه دولتی درمدارسی که پایه پنجم آن‌ها مشمول ارزشیابی توصیفی بوده است، عنوان ارزشیابی «خیلی خوب» معادل معدل ۱۹ وبرای مدارس نمونه دولتی عنوان ارزشیابی «خوب» معادل معدل ۱۶ تعیین شده است.

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان درباره آزمون ورود به پایه اول دبیرستان اظهار کرد: ۱۰۰ درصد محتوای سوال آزمون از پایه سوم راهنمایی طرح می‌شود و دارا بودن حداقل معدل کل ۱۹ و ۱۵ درسال دوم راهنمایی به ترتیب از شرایط ورود به مدارس سمپاد ونمونه دولتی می‌باشد.

سویزی ادامه داد: حداقل معدل ۱۹ شرط شرکت درآزمون مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) است اما برای ورود به مدارس نمونه دولتی به میزان ۲۰ درصد معدل پایه‌های پنجم ابتدایی و دوم راهنمایی درنمره آزمون موثر خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان بیان کرد: آزمون استعدادهای درخشان (سمپاد) ونمونه دولتی برای ورود به دبیرستان روز پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت و آزمون ورود به دوره راهنمایی این مدارس روز جمعه ۲۰ اردیبهشت ۹۲ راس ساعت ۹ صبح بصورت همزمان در کشور برگزار می‌شود.

وی در خصوص مواد آزمون بیان کرد: سئوالات آزمون ورودی پایه اول راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان و مدارس نمونه دولتی از دروس «قرآن و تعلیمان دینی، زبان و ادبیات فارسی، مطالعات اجتماعی، علوم تجربی و ریاضیات» و سئوالات آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی دوره متوسطه از دروس «قرآن و تعلیمات دینی، ادبیات فارسی، عربی، علوم اجتماعی، زبان انگلیسی، حرفه‌وفن، علوم تجربی و ریاضیات» برگزار می‌شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر