کد خبر: 40901 A

با ابلاغ قانونی از سوی رئیس جمهور؛

بر اساس این قانون، دولت می‌تواند از ابتدای سال ۱۳۹۲ عوارض شهرداری‌ها و تمام هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب کلیه مدارس و مراکز آموزشی وپرورشی وزارت آموزش و پرورش که حداقل سی درصد هزینه ساخت آن با تایید سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور یا ادارات کل نوسازی مدارس استان‌ها ومجامع خیران مدرسه ساز توسط خیران مدرسه ساز تامین می‌شود را در ردیف خاصی که به همین منظور در لوایح بودجه سالانه به ردیفهای هزینه‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه می‌شود، پیش بینی کند

ایلنا: قانون چگونگی تامین عوارض شهرداری وهزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی وپرورشی احداث شده توسط خیران از سوی رئیس جمهور ابلاغ شدکه بر اساس آن مدارس و مراکز آموزشی ساخته شده توسط خیرین مدرسه‌ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات آن معاف شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون چگونگی تامین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیران که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، دولت می‌تواند از ابتدای سال ۱۳۹۲ عوارض شهرداری‌ها و تمام هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش که حداقل سی درصد (۳۰%) هزینه ساخت آن با تایید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یا ادارات کل نوسازی مدارس استان‌ها و مجامع خیران مدرسه ساز توسط خیران مدرسه ساز تامین می‌شود را در ردیف خاصی که به همین منظور در لوایح بودجه سالانه به ردیفهای هزینه‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه می‌شود، پیش بینی کند.

همچنین وزارتخانه‌های «نیرو» و «نفت» موظفند؛ انشعاب‌های مربوط را متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه در مدارس مناطق مذکور برقرار کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر