کد خبر: 40048 A

درگفت و گو با ایلنا اعلام شد:

ابراهیم صدیق به عنوان منشی و سیاح، غفوری فرد ورفیعا به عنوان بازرس خانه مداحان انتخاب شدند.

ایلنا: مدیر روابط عمومی خانه مداحان كشورگفت: حاج علی آهی رئیس هیات مدیره خانه مداحان‏، حسن آهی نایب رئیس آن و همچنین حاج محسن طاهری مدیرعامل خانه مداحان کشوردرسمت‌های خود ابقا شدند.

جواداحمدی درگفت‌وگو با ایلنا با اعلام این مطلب گفت: امروز پیش ازظهر نشست تعیین هیات مدیره جدید خانه مداحان کشوربرگزار شد.
وی تصریح كرد: دراین نشست حاج علی آهی رئیس هیات مدیره خانه مداحان‏، حسن آهی نایب رئیس آن وهمچنین حاج محسن طاهری مدیرعامل خانه مداحان کشوردرسمت‌های خودابقا شدند.

احمدی افزود: ابراهیم صدیق به عنوان منشی و سیاح، غفوری فرد ورفیعا به عنوان بازرس خانه مداحان انتخاب شدند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر