کد خبر: 24628 A

سه شنبه برگزار می شود؛

دکتر محمود سریع القلم و دکتر علی ربیعی نشست «آسیب‌شناسی فرهنگ ایرانی» به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

ایلنا: سخنرانی با عنوان «آسیب‌شناسی فرهنگ ایرانی» سه شنبه ۱۴ آذر ماه دردانشگاه علوم اجتماعی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارایلنا، کمیته نظریه و روش انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات درنظر دارد سخنرانی را با عنوان «آسیب‌شناسی فرهنگ ایرانی» برگزار نماید.

بنا براین گزارش در این جلسه که روز سه شنبه برگزار خواهد شد دکتر محمود سریع القلم و دکتر علی ربیعی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

زمان برگزاری سخنرانی نیز ساعت ۱۴ الی ۱۶ در سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی دانشگاه علوم اجتماعی تهران خواهد بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر