کد خبر: 19873 A

سرپرست کمیته برنامه‌ریزی درسی رشته زبان و ادبیات فارسی:

کارگروهی با سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و تعریف منابع درسی متناسب با برنامه‌های جدید تشکیل شده است.

ایلنا: سرپرست کمیته برنامه‌ریزی درسی رشته زبان و ادبیات فارسی گفت: تدوین برنامه و سند راهبردی زبان و ادبیات فارسی به تصویب کمیته برنامه ریزی زبان و ادبیات فارسی رسید.


به گزارش خبرنگار ایلنا، سید علی اصغر میرباقری فرد در نشست خبری به ارائه گزارش عملکرد این کمیته برنامه‌ریزی درسی رشته زبان و ادبیات فارسی پرداخت و گفت: بازنگری برنامه درسی دوره کار‌شناسی زبان و ادبیات فارسی در تاریخ ۴/۴/۹۱ به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسید.


وی همچنین از تدوین ۱۳ برنامه جدید درسی در دوره کار‌شناسی ارشد خبر داد و افزود: زبان و ادبیات فارسی با گرایش‌های ادبیات عامه، ادبیات پایداری، ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات تطبیقی به تصویب کمیته برنامه ریزی زبان و ادبیات فارسی رسید.


سرپرست کمیته برنامه‌ریزی درسی رشته زبان و ادبیات فارسی تصریح کرد: زبان و ادبیات فارسی با گرایش‌های ادبیات معاصر، ادبیات عرفانی، ادبیات روایی، ادبیات نقد و نظریه‌های ادبی، ‌ادبیات نسخه پژوهشی و تصحیح متن، ادبیات ویراستاری، ادبیات آموزش زبان فارسی در کمیته برنامه ریزی زبان و ادبیات فارسی در حال بررسی است.


باقری فرد ادامه داد: همچنین زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانان در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ و زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات ویژه دانشگاه رضوی در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ به تصویب شورای برنامه ریزی شوراری عالی رسید.


وی همچنین از تدوین شش برنامه جدید درسی در دوره دکتری خبر داد و افزود: زبان و ادبیات فارسی با گرایش‌های ادبیات غنایی، ادبیات عرفانی، ادبیات حماسی به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسید.


سرپرست کمیته برنامه‌ریزی درسی رشته زبان و ادبیات فارسی تصریح کرد: زبان و ادبیات فارسی با گرایش‌های فرهنگ و زبان‌های باستانی و آموزش زبان فارسی در کمیته زبان وادبیات فارسی در حال بررسی است.


باقری با اشاره به تصویب تدوین برنامه و سند راهبردی زبان و ادبیات فارسی درکمیته برنامه ریزی زبان و ادبیات فارسی، افزود: همچنین کارگروهی با سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و تعریف منابع درسی متناسب با برنامه‌های جدید تشکیل شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر