کد خبر: 32104 A

از سوی سازمان ملل؛

آب به عنوان منبع کل حیات روی زمین، یک مبحث اصلی و مشترک است که مدیریت آن، مستلزم همکاری است. برای موضوع مدیریت آب، راه حل‌هایی در برنامه راهبردی تنوع زیستی ۲۰۲۰-۲۰۱۱ و اهداف آن گنجانده شده است.

ایلنا: دبیرخانه سازمان ملل روز جهانی تنوع زیستی امسال را روز «آب و تنوع زیستی» نام‌گذاری کرد.
به گزارش ایلنا، به منظور ارتقاء مراسم جهانی بزرگداشت این روز و کمک به افزایش آگاهی‌ها در خصوص مسائل بحرانی که در مدیریت آب مطرح می‌شود یونسکو به عنوان آژانس راهبر انتخاب شده است.

آب، به عنوان پشتیبان کل حیات روی زمین، در ‌‌نهایت روش زندگی ما را تعیین می‌کند. در بیشتر نواحی کشورهای توسعه یافته و نیز در حال توسعه، تهیه و حفظ آب به منظور رفع نیازهای مردم، به عنوان چالشی اساسی در مسیر توسعه پایدار شناخته شده است. اکوسیستم‌های مختلف به ویژه جنگل‌ها و تالاب‌ها، آب تمیز در دسترس برای جوامع بشری را، تضمین می‌کند. آب به نوبه خود، کلیه خدمات اکوسیستمی را پشتیبانی می‌کند.

تالاب‌ها می‌توانند به کاهش خطرات ناشی از سیلاب کمک کنند. بازسازی خاک می‌تواند فرسایش و آلودگی را کاهش و آب در دسترس برای محصولات کشاورزی را افزایش دهد. مناطق حفاظت شده می‌توانند در تهیه آب برای شهر‌ها کمک کنند.

آب به عنوان منبع کل حیات روی زمین، یک مبحث اصلی و مشترک است که مدیریت آن، مستلزم همکاری است. برای موضوع مدیریت آب، راه حل‌هایی در برنامه راهبردی تنوع زیستی ۲۰۲۰-۲۰۱۱ و اهداف آن گنجانده شده است.

دبیرخانه در اوائل سال ۲۰۱۳، انواع مواد کمکی از جمله یک صفحه اینترنتی حاوی پیام‌های کلیدی و کتابچه‌ای در خصوص این موضوع را برای کمک به بزرگداشت این روز تدوین خواهد کرد.

برای شرکت در این اقدام آماده سازی، دبیرخانه کنوانسیون از کلیه کشورهای عضو، سازمان‌های غیر دولتی و سایر سازمان‌های مرتبط دعوت کرده است که پیشنهادات خود را در خصوص نحوه گرامیداشت این روز جهانی ارائه دهند. فعالیت‌های پیشنهادی برای این روز و اخبار به روز در زمینه آخرین پیشرفت‌ها از طریق سایت تخصیص یافته به روز جهانی تنوع زیستی به آدرس اینترنتی  http://www.cbd.int/idb   در دسترس خواهد بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر