کد خبر: 23187 A

ساماندهی حفاظتی این اسناد شامل مستند نگاری، تهیه و تنظیم شناسنامه تخصصی حفاظتی و مرمتی، جدا کردن الحاقات آلوده و پاکسازی بوده است و آثار پس از دسته بندی و کد گذاری، در فایل‌های پوشه‌ای جهت پوشش دهی و جلوگیری از آسیب‌های آتی چیدمان شدند.

ایلنا: ساماندهی حفاظتی ۲۵۰۰ سند متعلق به مخازن مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، توسط واحد حفاظت و مرمت این مجموعه انجام شد.

به گزارش ایلنا، این آثار که دچار آسیب‌های مختلفی همچون آلودگی‌های بیولوژیکی (قارچ و کپک)، چرکی و دوده، اسیدی شدن و تیرگی حاصل از تماس با خوردگی الحاقات فلزی شده بودند، با انجام مطالعات شناسایی قارچ‌ها و میزان اسیدیته ساماندهی حفاظتی شدند.

ساماندهی حفاظتی این اسناد شامل مستند نگاری، تهیه و تنظیم شناسنامه تخصصی حفاظتی و مرمتی، جدا کردن الحاقات آلوده و پاکسازی بوده است و آثار پس از دسته بندی و کد گذاری، در فایل‌های پوشه‌ای جهت پوشش دهی و جلوگیری از آسیب‌های آتی چیدمان شدند.

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران یکی از کاخ موزه‌های شمال شهر تهران است که بناهای آن متعلق به دوران قاجار و پهلوی بوده و اکنون محوطه کاخ شامل کاخ نیاوران، کاخ صاحبقرانیه و موزه حوضخانه، کوشک احمدشاهی، موزه جهان نما، موزه کتابخانه سلطنتی، موزه خودروهای اختصاصی کاخ نیاوران، موزه پارچه و لباس‌های سلطنتی و باغ کتیبه‌ها است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر