کد خبر: 23139 A

نیاز کشور به برنامه دیپلماسی زیست محیطی؛

کاندیداهای انتخابات آتی علاوه بر برنامه‌های اجتماعی‌، فرهنگی، اقتصادی می‌بایست برنامه محیط زیستی خود را نیز اعلام کنند که قطعاً فعالان و طرفداران محیط‌زیست به برنامه رای خواهند داد.

ایلنا:‌ رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار در اختتامیه ششمین همایش مهندسی محیط زیست اظهار کرد‌: امید است موضو‌عات محیط‌زیستی در همه رده‌های مردمی، دولتی و حاکمیتی با یک عزم ملی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، حیدرزاده رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار با اشاره به اینکه در تصمیم گیری‌های حوزه محیط زیست باید مانند روش ماتریسی به کل متغیر‌ها توجه شود افزود: در حوزه بین الملل تمامی توجه ارکان قدرت به حوزه محیط زیست است و کشورهایی در این حوزه موفق هستند که شاخصهای بهتری داشته و می‌‌توانند در میز مذاکره نتیجه بهتری بگیرند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در ایران نیز به دلیل تنوع منابع و موقعیت ژئوپولیتیک پارامترهای محیط زیستی و سیاست باید همزمان مورد توجه قرار گیرد

حیدرزاده با اشاره به اینکه در برنامه جامعه دیپلماسی کشور باید سفیر محیط زیستی تعریف شود که مسئولیت دیپلماسی محیط زیستی را به دوش بکشد افزود: همانطور که در موضوع دیپلماسی هسته‌ای، سلطانیه نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی نقش عمده و تعیین کننده‌ای دارد، اعتقاد داریم که موضوع محیط زیست مهم‌ترین مبحث هزار‌ه سوم است که باید برای توجه به این مباحث فراکسیون محیط زیست مجلس به کمیسیون ترقی پیدا کند تا اتفاقات غیر کار‌شناسی مانند قانون افزایش سن معاینه فنی خودرو در مجلس انجام نگیرد.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار در ادامه اذعان کرد در حال حاضر روند، میزان، و تعدد تخلف محیط زیستی گسترده است ‌که این امر احتیاج به داشتن دادگاه محیط زیست را در دستگاه قضایی دوچندان می‌کند.

وی در ادامه افزود: متاسفانه بعضی از دوستان اطلاع رسانی در حوزه محیط زیست را سیاه نمایی می‌دانند، در حالیکه اعتقاد داریم در کنار مشکلات می‌بایست موفقیت‌ها را نیز گفت، اما اگر به این ادبیات مشترک برسیم که وضعیت محیط زیست کشورمان بحرانی است، یکی از ابزارهای مهم مدیریت بحران جهت جلب مشارکت اطلاع رسانی است.

حیدرزاده نقش دستگاه اجرایی را در حوز محیط زیست بسیار مهم خواند و افزود: کاندیداهای انتخابات آتی علاوه بر برنامه‌های اجتماعی‌، فرهنگی، اقتصادی می‌بایست برنامه محیط زیستی خود را نیز اعلام کنند که قطعاً فعالان و طرفداران محیط‌زیست به برنامه رای خواهند داد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که موضو‌عات محیط‌زیستی در همه رده‌های مردمی، دولتی و حاکمیتی با یک عزم ملی مورد توجه قرار گیرد.

در این همایش از برگزیدگان و مقاله نویسان بر‌تر با حضور تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی، شاعری قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست، حیدرزاده رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار و بید هندی رئیس دانشکده محیطز یست دانشگاه تهران تقدیر شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر