کد خبر: 71484 A

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد:

برای اراضی با وسعت 300متر مربع تا هزار متر مربع نیز ضوابطی برای احداث پارکینگ های طبقاتی محله ای در نظر گرفته شده که می توانند در قالب آن از یک واحد تجاری خدمات پشتیبان محله بهره مند شوند.

 ایلنا: معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید بر اهمیت موضوع پارکینگ و گسترش آن در سطح شهر، ضوابط احداث پارکینگ‌های عمومی در طرح تفصیلی جدید را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا جاوید با اشاره به تسهیلات پیش بینی شده در زمینه تامین پارکینگ در سطح شهر با توجه به اجرای طرح تفصیلی جدید گفت: برای اراضی با وسعت 1000 متر مربع و بیشتر طبق ضوابط بند یک مصوبه 436 کمیسیون ماده 5 امکان استفاده از تسهیلات تجاری توام با پارکینگ های طبقاتی فراهم شده است تا به این وسیله سرمایه گذاران به احداث این مجموعه ها تشویق شوند.

وی افزود: همچنین برای اراضی با وسعت 300متر مربع تا هزار متر مربع نیز ضوابطی برای احداث پارکینگ های طبقاتی محله ای در نظر گرفته شده که می توانند در قالب آن از یک واحد تجاری خدمات پشتیبان محله بهره مند شوند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه خاطر نشان کرد: در این راستا در طرح تفصیلی جدید، برای اراضی با وسعت 50 مترمربع و بیشتر نیز امکان احداث پارکینگ طبقاتی مکانیزه فراهم شده است.

جاوید با تاکید بر اهمیت گسترش پارکینگ های عمومی در سطح شهر اظهار کرد: این تسهیلات به گونه ای پیش بینی شده است تا به تدریج کمک کند تا در آینده پارکینگ های طبقاتی و پارکینگ های رمپی از این نوع در سطح شهر گسترش یابد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر