کد خبر: 57667 A

چمران:

بر همین اساس کلیه پیمانکارانی که تا پایان سال ۹۰ از شهرداری تهران طلب داشته‌اند می‌توانند مدارک و مستندات خود را به صورت کتبی به دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهند تا درخصوص چگونگی پرداخت این مطالبات تصمیم گیری شود.

ایلنا: مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: پیمان کارانی که تا پایان سال ۹۰از شهرداری تهران مطالباتی را دارند مدارک خود را جهت بررسی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهند.

به گزارش ایلنا، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جریان پانصدو سی و هفتمین جلسه شورا که آخرین جلسه در سال ۹۱ بود با اشاره به تعهداتی که شهرداری تهران در خصوص پرداخت بدهی پیمان کاران طرف قراردادش به شورا داده است گفت: اعضای شورای شهر تهران طی دوره‌های دوم و سوم بار‌ها از شهرداری خواسته بودند مطالبات پیمان کارانش را پرداخت کند ولی این مهم سال‌ها به تعویق افتاده بود که، براساس توافقاتی با معاونت مالی و اداری شهرداری تهران قرار است مطالبات پیمانکارانی که تا پایان سال ۹۰ از شهردار ی هیچ گونه وصولی نداشته‌اند، پرداخت شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: بر همین اساس کلیه پیمانکارانی که تا پایان سال ۹۰ از شهرداری تهران طلب داشته‌اند می‌توانند مدارک و مستندات خود را به صورت کتبی به دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهند تا درخصوص چگونگی پرداخت این مطالبات تصمیم گیری شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر